Katedra teorie a kritiky

stripe1

PhDr. Z. Augustová, Ph. D. – vybrané publikace 2003 - 2014

Monografie:

Thomas Bernhard, nakladatelství Větrné mlýny, Brno 2003, 216 s., ISBN 80-86151-66-2.

Studie:

Literatura jako herectví, Divadlo básnictví Karla Krause, in: V hlavní roli text. Podoby a proměny scénického čtení, NAMU, Praha 2014, s. 133-149.

Ediční poznámka, in: Schnitzler, Arthur: Hry II, Divadelní ústav Praha 2014, ISBN 978-80-7008-323-9.

Ediční poznámka, in: Schnitzler, Arthur: Hry I, Divadelní ústav Praha 2013, s. 595-602, ISBN 978-80-7008-323-9.

Doslov: Rozhněvaný i nostalgický poutník Evropou, in: Peter Handke: Pět her, Transteatral, edice Současná dramatika. Praha 2012, s. 277-301, ISBN 978-80-87299-13-5

Arnošt Goldflam (hry z 80. let), in: Arnošt Goldflam: Písek a jiné kousky, Větrné mlýny, Brno 2010 (ed. J. Kovalčuk), s. 473 – 496, ISBN 978-80-7443-030-5.

Friederike Mayröcker: Hlas lásky, samoty a uzavřenosti. in: Sborník z konference Krajina bez vlastností: Literatura a Střední Evropa. Landschaft ohne Eigenschaften: Literatur und Mitteleuropa, Gutenberg, Praha 2010, s. 192 – 197 (ed. P. A. Bílek, T. Dimter), ISBN 978-80-86349-30-5.

Ediční poznámka, in: Thomas Bernhard: Hry III, Divadelní ústav Praha 2010, s. 299 - 302.

Ediční poznámka, in: Thomas Bernhard: Hry IV, Divadelní ústav Praha 2010, s. 401 - 405.

Zmlknutí, doslov, in: Elfriede Jelinek: Sbohem, 3 malá dramata, Brkola, Praha 2008,
s. 55 - 56, (ed. M. Černá, M. Čunderle), ISBN978-80-903842-6-2.

Násilí v rakouské literatuře (Ingeborg Bachmannová, Elfriede Jelineková, Werner Schwab), in: Agresivita a násilí v jazyce, literatuře, médiích a společnosti. Sborník referátů z konference uspořádané 28. června 2008 Obcí spisovatelů, Obec spisovatelů, Praha 2008, s. 29 – 35, ISBN 978-80-904218-1-3.

Černá pedagogika a rakouská literatura, in: V bludném kruhu. Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity, Sociologické nakladatelství (SLON), Praha 2006, s. 298 - 315, ISBN 80-86429-49-0, publikace je výsledkem řešení výzkumného záměru FF UK (MSMT0021620824) Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie.

Peter Turrini (erotomantik): in: programová knížka Peter Turrini: Josef a Marie, Národní divadlo, Praha 2006, s. 36 – 48, ISBN 80-7258-229-1.

Doslov, in: Ernst Jandl– Friederike Mayröckerová: Experimentální hry, Fra, Praha 2005,
s. 183 - 190, ISBN 80-86603-34-2.

Zahraniční a cizojazyčné publikace:

The Last Days of Mankind: A Decadent Show and the Aesthetics of Embarrassment, in: Czech Theatre 28, Institut umění .- Divadelní ústav, Praha 2012, s. 11-14, ISSN 0862-9390.

Erfahrungen einer tschechischen Übersetzerin und Theaterwissenschaftlerin, in: Theatrale Grenzgänge. Jelineks Theatertexte in Europa, Diskurse. Kontexte. Impulse, Publikationen des Elfriede Jelinek-Forschungszentrums, Hrsg. von Pia Janke, Band 4, Uniwersität Wien, Praesens Verlag, Wien 2008 (ed. P. Clar, Ch. Schenkermayr),
s. 347-352, ISBN 978-3-7069-0503-9.

 

Překlady:

Arthur Schnitzler: Milkování, in: Schnitzler, Arthur: Hry I, Divadelní ústav, Praha 2013.

Elfriede Jelinek: Beze světla (Prolog?), in: To nejlepší z Berlína, premiéra 12. 9. 2013 Divadlo Letí, Studio Švandova Divadla Praha, režie Marián Amsler.

Elfriede Jelinek: Beze světla, premiéra 22. 10. 2013, Činoherní studio Ústí nad Labem. 

Paul Plamper: Tacet – Ticho 2, ČRo 3 – Vltava, 2013, režie Aleš Vrzák.

Peter Handke: Přes vesnice, Hra o ptaní aneb Cesta do Sonorní země, Proč Kuchyň? in: Peter Handke: Pět her, Transteatral, edice Současná dramatika. Praha 2012, s. 83-238, ISBN 978-80-87299-13-5

Felizia Zeller: Rozhovory s astronauty, in: Disk. Časopis pro studium scénické tvorby, č. 42, prosinec 2012, AMU v Praze a Kant, s. 169-194, ISSN 1213-8665 (scénické čtení 16. 2. 2012, 34. 6. divadelní premiéra - Divadlo Letí ve Studiu Švandova divadla, režie Natália Deáková, 2. cena v soutěži Prix Bohemia, nominace na Prix Europe).

Rainer Werner Fassbinder: Odpad, město a smrt, plánovaná premiéra v Divadle Komedie Praha v prosinci 2011, režie D. D. Pařízek.

Elfriede Jelinek: Bambiland, Babylon. Studentský list pro seniory, Literární a výtvarná příloha, ročník 20, č. 3 – 4, 20. 6. 2011, s. 9, ISSN 1211-4332.

Kurt Ifkovits: Pražská sezona Paula Wesely (1926/27) v kritické reflexi Maxe Broda a Otty Picka, Divadelní revue, ročník 22, číslo 1, 2011, ed. H. Petružela, E. Šormová, B. Topolová, s. 25 – 36, ISSN 0862-5409.

Thomas Bernhard: pouštní růže, Hora, Hlavy, Vybájená, Róza, Jaro, Prezident, in: Thomas Bernhard: Hry III, Divadelní ústav Praha 2010, ed. J. Balvín, O. Černý. Z. Augustová,
s. 9 – 114, 199 – 297, ISBN 978-80-7008-248-5.

Thomas Bernhard: Nad vrcholky strání a výš, Claus Peymann si kupuje kalhoty a jde se mnou na oběd, in: Thomas Bernhard: Hry IV, Divadelní ústav Praha 2010, ed. J. Balvín,
O. Černý. Z. Augustová, s. 181 – 266, 369 – 384, ISBN 978-80-7008-250-8.

Pia Janke: K libretům Thomase Bernharda, in: Thomas Bernhard: Hry III, ed. J. Balvín,
O. Černý. Z. Augustová, s. 303 – 304, ISBN 978-80-7008-248-5.

Alfred Pfabigan: Thomas Bernhard. Rakouský experiment, doslov, in: Thomas Bernhard: Hry IV, Divadelní ústav Praha 2010, ed. J. Balvín, O. Černý. Z. Augustová, s. 407 – 418, ISBN 978-80-7008-250-8.

Martin Prinz: Přes Alpy (Z Terstu do Monaka – pěšky mizející krajinou), ukázka z románu, Souvislosti. Revue pro literaturu a kulturu, ročník 22, číslo 1, 2011, ed. M. Valášek, P. Borkovec, Petr Šrámek, s. 99 – 106, ISSN 0862-6928 MK ČR E 6491.

Paul Kornfeld: Pokušení, ukázka z dramatu, Babylon, Literární a výtvarná příloha, č. 15 – 16, ročník n19, 13. 12. 2010, s. 5, ISSN 1211-4332.

Anna Katharina Hahnová: Podzimní dny, ukázka z románu, Revue Labyrint, č. 27 – 28, Praha 2011, s. 56 – 61, ed. J. Dvořák, K. Císař, O. Kavalír, ISSN 1210-6887.

Martin Prinz: Skvělý pár, ukázka z románu, Souvislosti. Revue pro literaturu a kulturu, ročník 21, číslo 2, 2010, ed. M. Valášek, P. Borkovec, Petr Šrámek, s. 98 – 105, ISSN 0862-6928 MK ČR E 6491.

Elfriede Jelinek: Bambiland, Slovácké divadlo Uherské Hradište, premiéra 10. 4. 2010, režie Jiří Honzírek.

Oliver Reese: Samomluva. Koláž z deníků Josepha Goebbelse, premiéra 4. 9. 2009 Divadlo Komedie Praha, režie D. D. Pařízek.

Elfriede Jelinek: Sportštyk aneb Sportovní drama, Brkola, Praha 2008, 160 s. (ed. M. Černá, M. Čunderle) ISBN 978-80-903842-5-5, (premiéra 24. 4. 2006, Divadlo Komedie Praha, režie D. Jařab, J. Nebeský a D. D. Pařízek).

Elfriede Jelinek: Mlčení, in: Elfriede Jelinek: Sbohem, 3 malá dramata, Brkola, Praha 2008,
s. 29 – 37, (ed. M. Černá, M. Čunderle), ISBN978-80-903842-6-2.

Ulrike Hass: V těle Chóru, doslov, in: Elfriede Jelinek: Sportštyk aneb Sportovní drama, Brkola, Praha 2008, s. 143-159, (ed. M. Černá, M. Čunderle) ISBN 978-80-903842-5-5.

Martin Prinz: Lupič, román, Havran, Praha 2008, 104 s., ISBN 978-80-86515-84-7.

Christa Wolfová: Číst a psát, Rukopis. Revue o psaní, č. 2, Praha 2007, s. 83 - 98, ISSN 1801-7630.

Klaus Siblewski: Telefonické hovory s Ernstem Jandlem, Rukopis. Revue o psaní, č. 3, Praha 2007, s. 122 - 130, ISSN 1801-7630; též in: Ernst Jandl: Humanisti, Divadlo Komedie Praha, premiéra 22. 1. 2007, režie J. Nebeský.

Ernst Jandl - Otvírání a zavírání úst. Čtvrtá z Frankfurtských přednášek o poetice. Humanisti, Svět a divadlo, ročník 18, č. 2, 2007, s. 71 - 81, ISSN 0862-7258.

Ernst Jandl - Otvírání a zavírání úst. První z Frankfurtských přednášek o poetice, Rukopis. Revue o psaní, č. 3, Praha 2007, s. 104 - 121, ISSN 1801-7630. 

Peter Turrini: Manifest rakouského kulturně-revolučního mlžení, in: programová knížka Peter Turrini: Josef a Marie, Národní divadlo, Praha 2006, s. 56 - 59, ISBN 80-7258-229-1.

Ernst Jandl – Friederike Mayröckerová: Pětkrát člověk muž, Ernst Jandl: prostor, parazitní hra, humanisti, in: Ernst Jandl – Friederike Mayröckerová: Experimentální hry, Fra, Praha 2005, 192 s., ISBN 80-86603-34-2 (Ernst Jandl - Humanisti, premiéra 22. 1. 2007, Divadlo Komedie Praha, režie J. Nebeský).

Marlene Streeruwitz: Tělo dílu, rakev tělu. O mediálním zacházení se spisovatelkou (Elfriede Jelinek), Divadelní noviny, ročník 13, č. 22, 28. 12. 2004, s. 13, ISSN 1210-471X.

Články:

Krásné Zimní Kožky (Handke Jelinek Kluck), Svět a divadlo, ročník 23, č. 6, 2012, s. 76-85, ISSN 0862-7258.

Mechanická fraška neobvyklých proporcí, A2 kulturní čtrnáctideník, ročník VIII, č. 26, 19. 12. 2012, s. 15, ISSN 1801-4542.

Sedm tváří modernismu. Moderní člověk jako loutka, stroj anebo oběť, A2 kulturní čtrnáctideník, ročník VIII, č. 24, 21. 11. 2012, s. 15, ISSN 1801-4542.

Bez hloubky a bez povrchu, A2 kulturní čtrnáctideník, ročník VIII, č. 4, 2012, s. 15, ISSN 1801-4542.

Ztracené téma (PDFNJ 2011), Svět a divadlo, ročník 23, č. 1, 2012, s. 62-72, ISSN 0862-7258.

Svlékání z kůže, She She Pop na PDFNJ, Literární noviny, č. 47, 24. 11. 2011, s. 18 – 19.

Umění – životu nebezpečné, Pražské komorní divadlo – Peter Stamm, Alexander Riemenschneider a kol.: Agnes, Divadelní noviny, ročník 20, číslo 19, 15. 11. 2011, s. 5, ISSN 1801-4542.

V hlavní roli je dýně. Opera z vegetariánské kuchyně, A2 kulturní čtrnáctideník, ročník VII, č. 24, 2011, ISSN 1801-4542.  

Pouť ke konci. Rakušané v Divadle Komedie, A2 kulturní čtrnáctideník, ročník VII, č. 21, 12. 10. 2011, s. 14 – 15, ISSN 1801-4542.

Vzývání, spílání, či smíření, Pražské komorní divadlo – Peter Handke: Podzemní blues, Divadelní noviny, ročník 20, číslo 17, 18. 10. 2011, s. 5, ISSN 1801-4542.

Všední boj na život a na smrt. Nad eseji Ingeborg Bachmannové, A2 kulturní čtrnáctideník, ročník VII, č. 15, 2011, s. 39, ISSN 1801-4542.

Elfriede Jelinek: Bambiland, Babylon. Studentský list pro seniory, Literární a výtvarná příloha, ročník 20, č. 3 – 4, 20. 6. 2011, s. 9, ISSN 1211-4332.

Dekadentní show i estetika trapnosti, Pražské komorní divadlo – Karl Kraus: Poslední chvíle lidstva, Divadelní noviny, ročník 20, číslo 10, 17. 5. 2011, s. 4, ISSN 1801-4542.

Vzpomínka je všechno, co zůstane (třikrát z PDFNJ 2010), Svět a divadlo, ročník 22, č. 1, 2011, s. 29 - 37, ISSN 0862-7258.

Když Nora opustila manžela. Sešup po spirále s Elfriede Jelinek, A 2 kulturní čtrnáctideník, ročník VI, č 13, 23. 6. 2010, s. 39, ISSN 1801-4542.

Co se světem bez hodnot? Vyvrhelové Elfriede Jelinek, A 2 kulturní čtrnáctideník, ročník VI, č. 16, 4. 8. 2010, s. 39, ISSN 1801-4542..

Politicky (ne)korektní divadlo, Svět a divadlo, ročník 21, č. 1, 2010, s. 58 – 65, ISSN 0862-7258.

Třikrát z Burgtheatru (Pollesch – Bernhard – Klaus), Svět a divadlo, ročník 20, č. 4, 2009,
s. 86 – 92, ISSN 0862-7258.

Trojí čtení na německém festivalu, Svět a divadlo, ročník 20, č. 1, 2009, s. 56 – 62, ISSN 0862-7258.

Rozhlas:

Rozhovor k vydání svazků Arthur Schnitzler: Hry I a Hry II, Čro 3 Vltava - Mozaika, vysíláno 21. 5. 2014

Felizia Zeller: Rozhovory s astronauty, ČRo 3 – Vltava, premiéra 6. 6. 2013, režie Natália Deáková, inscenace získala 1. cenu Prix Bohemia 2013, nominace na Prix Europe.

Paul Plamper: Tacet – Ticho 2, ČRo 3 – Vltava, 2013, režie Aleš Vrzák, inscenace získala 2. cenu Prix Bohemia.

Thomas Bernhard: Hry 3, Čro 3 Vltava, vysíláno 14. 2. 2011, ed. I. Myšková

Nobelova cena pro Elfriede Jelinek, Čro 6: vysíláno 13. 10. 2004, 22.10, red. T. Jirásková.

Pódiová diskuse v RKF Praha na téma Současné rakouská literatura, Čro 6: vysíláno
10. 12. 2007, 21. 40, red. L. Dvořák.

Literární čajovna: Elfriede Jelinek a Martin Prinz, Čro 3 Vltava, 26. 5. 2009, ed. J. Rudiš

Ernst Jandl, Friederike Mayröcker: Pětkrát člověk muž (překlad), ČRo 3 – Vltava, režie
M. Buriánek, vysíláno 6. 10. 2010.

ČT2:

červen 2011 – Thomas Bernhard: rozhovor k českému vydání knih T. Bernharda Hry III a Hry IV, ČT 2, Kultura.

květen 2009 - Knižní svět: rozhovor k českému vydání her Elfriede Jelinek: Sportštyk, Totenauberg, Sbohem.

únor 2007 - Divadlo žije: Ernst Jandl - Humanisti, rozhovor k premiéře v Divadle Komedie 22. 1. 2007, režie J. Nebeský.