Katedra teorie a kritiky

stripe1

Mgr. Martina Musilová, Ph.D.

(narozena 4. 12. 1969 v Brandýse nad Labem)

Vystudovala obor Divadelní věda na FF UK v Praze, kde v roce 2007 obhájila disertační práci Zdravá schizofrenie. Vlivy Brechtova epického divadla a zcizujícího efektu v českém moderním herectví (knižně Fauefekt. Vlivy Brechtova epického divadla a zcizujícího efektu v českém moderním herectví, 2010). Během univerzitních studií navštěvovala hodiny Dialogického jednání prof. Ivana Vyskočila na Katedře autorské tvorby a pedagogiky na DAMU v Praze. Od roku 1999 působí jako asistentka této disciplíny. Od roku 2009 působí na Katedře divadelních studií FF MU v Brně a od roku 2013 na Katedře teorie a kritiky DAMU v Praze. V roce 2004 absolvovala Intensive Course of Studing and Performances of Ancient Greek Drama v řeckém Epidauru a tříměsíční stáž na Institutu kułtury polskej (Uniwersytet Warszawski) ve Varšavě.

 Specializuje se na historii českého divadla 20. století, herectví, teorii herectví a teatralitu veřejných událostí. Studium a následná pedagogická praxe na KATaP DAMU prohloubila její zájem o širší pojetí fenoménu divadelní kultury, který chápe v kontextu antropologickém, a o divadelní projevy hraniční a alternativní.

Jako dramaturgyně dlouhodobě spolupracuje s režisérem Jiřím Adámkem a skupinou BocaLocaLab, jíž je členkou (projekty: radiofonní kompozice Klikněte na video 2007, scénická kompozice Evropané 2008, Teritorium 2010, Požár 2011, Řekni něco 2013), a režisérkou Petrou Tejnorovou (projekty:autorský projekt Osobní anamnéza 2009, inscenace Modrovous/suovordoM  2010, projekt LifeSHOW 2012).

Je iniciátorkou projektu a editorkou knihy E. Jandl a F. Mayröckerová Experimentální hry (FRA, Praha 2005, nominace na cenu Magnesia Litera za rok 2005). Jako editorka se rovněž podílela na publikacích Let´s Play Czechs (Contemporary Czech drama 1989 – 2004) (2004), Let´s Play Czechs II (Contemporary Czech drama) (2008).

 

Publikační činnost:

2004

Filosofie dialogu Martina Bubera a dialog v české vědě o divadle, Divadelní revue, 2004/1; ISSN 0862-5409

2005

Písemná reflexe jako součást studia, in: Ivan Vyskočil & kol.: Dialogické jednání s vnitřním partnerem, Brno 2005; ISBN 80-86928-02-0

2007

Jak se do lesa volá… Sebeoslovení v kontextu dialogického jednání, Slovo a smysl­­_Word and Sense, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2007, ISSN 1214-7915

2008

Reflexe studentů dialogického jednání z let 1994 – 2004, Psychosomatika Pohyb, Divadelní fakulta AMU a Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, Praha 2008 ISBN 978-80-7331-135-3 (též in: Studium, co není výukou, FF UK, Praha 2007, ISBN 978-80-7308-192-8)

Vlivy Brechtovy divadelní poetiky na herectví Mahenovy činohry v letech 1959 – 1969, Q 11, FF MU, Brno 2008, ISBN 978-80-210-4706-8

2009

„Nejsem politický tribun, ani herec…“, Theatralia, 2009/1-2, FF MU Brno 2009, ISSN 1803-845X, ISBN 978-80-210-4959-8

2010

Písemná reflexe studia Dialogického jednání z let 1993 – 2004. Formy. In. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IX. 2010, Psychologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., ISBN 978-80-86174-17-4, podpořeno grantem GAAV, IAA701840901

Dialogické jednání a písemná reflexe studentů z let 1993 – 2004 nahlédnuté modelem heterotopie Michela Foucaulta. In. Osobnostní herectví – učitelství, 2010, Nakladatelství AMU, ISBN 978-80-7331-194-0, podpořeno grantem GAAV, IAA701840901

Možnosti improvizace. In. Herectví v alternativních divadelních formách, Akademie múzických umění v Praze, 2010, ISBN 978-80-7331-182-7

Základní rysy komedie dell’arte a jejího herectví. In. Šípová, P., Spívalová, M., Jiřík, J. (Eds.), AD HONOREM EVA STEHLÍKOVÁ. Filosofický ústav Akademie věd České republiky, Praha 2010, ISBN 978-80-260-0126-3, EAN 978-80-254-0126-3, str. 221 – 233

Fauefekt. Vlivy brechtova epického divadla a zcizujícího efektu v českém moderním herectví. NAMU a BRKOLA, s.r.o., Praha 2010, ISBN 978-80-7331-201-5

2011

Shody a odlišnosti v pojetí reflektivního psaní v pedagogice a v disciplíně Dialogické jednání s vnitřním partnerem. In. Šucha, M., Charvát, M., Řehan, V. (Eds.), KVALITATIVNÍ PŘÍSTUP A METODY VE VĚDÁCH O ČLOVĚKU VIII. Vybrané aspekty teorie a praxe. Olomouc: VUP, 2011

The Political Role of Czech Theatre in November 1989 and the Post-November Period. In. Szabó, Attila (Ed.). Theatre After the Change And What Was There Before and After? Budapest: Creativ Média Literary Agency and Cultural Servicies P.C., 2011. ISBN 978-963-08-1971-8, str. 38 - 44

Alfred ve dvoře v produkci o. s. Motus (2001 – 2011). Theatralia, 2011/2, FF MU Brno 2011, ISSN 1803-845X, str. 45 – 57

Gesto a Dialogické jednání. Theatralia, 2011/2, FF MU Brno 2011, ISSN 1803-845X, str. 89 – 107

Řeč tělem - gestičnost řeči. In Irena Vaňková. Tělo, smysly, emoce v jazyce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2012, ISBN 978-80-7308-443-1, str. 169 – 175

Stanislavskij znovukříšený. K duchovním kořenům jeho tvorby. Divadelní revue, Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2013. ISSN 0862-5409.

 

Účast na konferencích a samostatné přednášky:

2005

Malé hry jsou také hry (současné české drama po roce 1989); přednáška v rámci projektu New Drama – Divadelný ústav, Bratislava 31. 11. 2005

2006               

Pohříchu jen hry a hříčky (stručný vhled do dramatické tvorby Huberta Krejčího); České a slovenské drama po roce 1989, FF UK, Praha 7. – 8. 4. 2006

Reflexe studentů dialogického jednání; příspěvek na Semináři ke studiu psychosomatických disciplín, Ústav pro studium autorského herectví, Praha 30. 10. 2006

2008

The political role of the Czech theatres in November 1989 and post-November period; příspěvek na Theatre Symposium on Past Elaboration v rámci Contemporary Drama Festival 2008, Budapešť 27. – 30. 11. 2008

2009               

Nejsem politický tribun, ani herec, příspěvek na konferenci Divadlo a revoluce 1989, Praha 22. – 24. 10. 2009

Unclosed Debates on Form and Function of the Czech Theatre Art (Reflection of debates and discussions from the beginning of the 90´s in post communist Czechoslovakia), příspěvek na konferenci Theatre after 1989 in East Central Europe, Brusel 27. – 28. 11. 2009

2011               

Shody a odlišnosti v pojetí reflektivního psaní v pedagogice a v disciplíně Dialogické jednání s vnitřním partnerem; příspěvek na X. česko-slovenské konferenci Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku – Kvalitativní výzkum a vzdělávání, Olomouc 24. – 25. 1. 2011

2012               

Dramaturgie jako otevírání prostoru dialogičnosti; příspěvek na konferenci Devised Dramaturgy: a Shared Space – Symposium for the Makers, Praha 20. 4. 2012

Strategie psaní aneb zpolitizovaná věda. Nad studiemi Jindřicha Honzla Mimický znak a mimický příznak a Herecká inspirace; příspěvek na konferenci Strukturalistický poločas, Brno 21. 9. 2012

Řeč tělem – gestičnost řeči; příspěvek na konferenci Tělo, smysly, emoce v jazyce a literatuře, Praha 19. 10. 2012

2013

Jindřich Honzl´s Texts on Acting – Between Spontaneity and Convention; příspěvek na konferenci Prague Semiotic Stage Revisited II, Brno 20. – 22. 5. 2013