Katedra teorie a kritiky

stripe1

Elektronický zápis předmětů do KOSu - LS 2016/17

Elektronický zápis povinně volitelných a volitelných předmětů a cizích jazyků do systému KOS pro letní semestr ak.r. 2016/17 je možný od 16.1.2017 do 10.2.2017 /do 24.00 hodin/.

Po tomto datu budou změny v učebních plánech /dodatečné zápisy a škrty/ zpoplatněny v souladu s Výnosem rektora č. 1/2015.

 Studijní oddělení DAMU, 9.1.2017