Katedra teorie a kritiky

stripe1

Katedra teorie a kritiky

Katedra organizuje výuku tříletého bakalářského a dvouletého magisterského studia oboru teorie a kritika a je garantem doktorského studia oboru teorie divadelní tvorby. Dále zajišťuje výuku teoretického a historického základu všech oborů studovaných na DAMU.

Vedoucí katedry:

doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D.

Tajemnice katedry:

Mgr. Tereza Sieglová
telefon: 234 244 291 (v úředních hodinách)
mobil: 736 539 974
e-mail: tereza.sieglova@damu.cz
skype: Tereza Sieglová, KTK DAMU

Úřední hodiny v místnosti K218 (v prostorách děkanátu):
pondělí 8:00-12:00 (pozor, od 10.4.2017 změna)
středa 13:00-17:00
E-mailem či telefonicky si lze domluvit osobní konzultaci v jiný čas, případně hovor po skypu.