Katedra scénografie

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Seznam uchazečů postupujících do III. kola

pro akad. r. 2016/17

Do III. kola postupují:

Čechová Karolína
Holubová Linda
Chroňáková Pavlína
Javorský Josef
Kahounová Jana
Knorová Markéta
Menoušek Ondřej
Riegerová Alžběta
Stříteská Anna
Štěpančíková Zuzana
Vaněk Petr