Katedra scénografie

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Seznam uchazečů, kteří jsou navrženi k přijetí na bakalářské studium scénografie

pro akad. r. 2016/17

Holubová Linda
Chroňáková Pavlína
Menoušek Ondřej
Riegerová Alžběta
Stříteská Anna
Štěpančíková Zuzana
Vaněk Petr