Katedra scénografie

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Navrženi k přijetí do MA studia scénografie

scénografie - ateliér filmové a televizní scénografie, šk. r. 2016/17

Seznam uchazečů, kteří jsou navrženik přijetí (MA studium scénografie - ateliér filmové a televizní scénografie, šk. r. 2016/17):

  • Kalendová Natálie
  • Ouředníčková Eliška
  • Rašková Kateřina
  • Sedláčková Alžběta
  • Šelepová Jitka

Důležité upozornění:

písemné oznámení ze studijního odd. o přijetí ke studiu obdržíte až v průběhu měsíce září t. r. (v zářijovém termínu se ještě konají přijímací zkoušky do navazujícího MA studia scénografie, proto přijímací řízení nemůže být nyní uzavřeno).