Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Pro veřejnost

Celoživotní vzdělávání

Katedra produkce nabízí možnost placeného studia jednotlivých předmětů v režimu celoživotního vzdělávání. Zájemcům o tuto formu doporučujeme, aby se na základě prostudování aktuálního studijního plánu na katedru obrátili s návrhem konkrétních předmětů, o jejichž studium mají zájem. 

Obecné informace k celoživotnímu vzdělávání najdete ZDE.

Semináře pro veřejnost

Příležitostně katedra nabízí odborné veřejnosti semináře vztahující se k aktuálním tématům. Informace o takových aktivitách najdete na naší stránce na Facebooku. 

Nadcházejí seminář proběhne 1.4.2016 v prostorách Katedry produkce. Seminář je otevřen odborné veřejnosti a zaměřen na tyto dvě oblasti: 


9:30 - 12:30 Daňová, účetní a grantová problematika z pohledu ekonoma (Ing. J. Pokorný) 

1. přednáška – Daně a odměňování

- Daň z příjmů a jednotlivé subjekty působící v oblasti divadel

- DPH a jednotlivé subjekty působící v oblasti divadel

- Silniční daň a jednotlivé subjekty působící v oblasti divadel

- Mzdy a honoráře

 

2. přednáška – Účetnictví a granty

- Jednoduché účetnictví, účetnictví ve zjednodušeném a plném rozsahu

- Akruální princip (časové rozlišení)

- Hlavní a doplňková činnost u neziskových organizací

- Vyúčtování grantů - zakázky, činnosti, střediska

 

13:00 - 17:30 Autorské právo v teorii i praxi (prof. JUDr. J. Srstka) 

1. přednáška

- Systematika práv duševního vlastnictví

- Systematika autorského práva

- Zákonné předpisy z oblasti autorského práva

- Práva příbuzná a související

- Definice autorského díla

- Doba trvání majetkových práv k autorskému dílu

- Osobnostní práva autorská

- Majetková práva autorská

- Jiná majetková práva

 

2. Přednáška

- Volná užití a zákonné licence

- Zaměstnanecké dílo, kolektivní dílo, školní dílo a dílo vytvořené na

objednávku

- Smlouvy o dílo a smlouvy licenční dle nového občanského zákoníku

- Systém kolektivní správy, postavení kolektivních správců

- Povinná kolektivní správa

- Dobrovolná kolektivní správa

- Ochrana práva autorského

 

Vstup je volný.

Více informací: produkce@damu.cz 

Katedra produkce DAMU | Promote Your Page Too