Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Výsledky 3. kola MA přijímacího řízení 2017

Konečné výsledky přijímacích zkoušek ke studiu MA oboru produkce na KP DAMU v roce 2017

Podmínkou úspěchu v přijímacím řízení bylo překročení hranice 250 bodů při součtu výsledků všech kol. 

Uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení (abecedně):

Prax Michal 280
Rozkovec Richard Juan 381
Rundová Kateřina 375
Sedláčková Denisa 347
Srba Martin 304
Strnadová Anna 364
Tyl Jan 311

Přijímací komise navrhla děkance DAMU výše uvedené uchazeče přijmout ke studiu oboru produkce od akademického roku 2017/2018.

 

Uchazeči, kteří podmínky přijímacího řízení nesplnili (abecedně):

Gazdová Kateřina 193
Kořínková Anežka 236
Srbová Petra 245

Přijímací komise navrhla děkance DAMU výše uvedené uchazeče ke studiu oboru produkce od akademického roku 2017/2018 nepřijmout.

 

Za přijímací komisi

MgA. M. Lázňovský, Ph.D.