Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Přípravný kurz pro uchazeče o BA studium

7.1.2017 od 09:00 do 18:00 KP DAMU, Karlova 26, Hallerův sál

Celodenní kurz je určen pro uchazeče o bakalářské studium na Katedře produkce v akademickém roce 2017/18. 

Kurz povedou interní pedagogové Katedry produkce a je míněn jako doplňující příprava pro vážné zájemce o studium v dalším akademickém roce.  

Zájemce o studium čekají mimo jiné podrobné informace o obsahu a podobě studia BA oboru produkce a průběhu přijímacích zkoušek, úvod do produkce divadelních projektů s vedoucím katedry a ředitelem divadelního studia DISK Michalem Lázňovským, praktická exkurze v divadle DISK s děkankou DAMU Doubravkou Svobodovou nebo úvod do divadelní infrastruktury ČR a možností, jak se v ní po studiu uplatnit s doc. Bohumilem Nekolným.

Kurz má limitovanou kapacitu a je zpoplatněn účastnickým poplatkem 800 Kč - uhrazeno v hotovosti na místě konání kurzu. 

Více informací a harmonogram kurzu tady a na našem facebookovém profilu

Těšíme se na Vás v lednu! 

// 

HARMONOGRAM KURZU:   

9:00 - 9:45 Informace o studiu na KP DAMU a uplatnění absolventů 

MgA. Michal Lázňovský, Ph.D.

9:45 - 10:45  Struktura přijímacího testu v 1. a 2. kole

Mgr. Vlastimil Ježek 

11:00 - 12:15 Produkce divadelních projektů

MgA. Michal Lázňovský, Ph.D.

13:00 - 15:00 Divadelní provoz  + praktická ukázka v divadle DISK 

Mgr. MgA. Doubravka Svobodová

15:00 - 16:45 Divadelní síť ČR a přehled základní literatury 

doc. Mgr. Bohumil Nekolný 

17:00 - 18:00  Marketing v divadle 

MgA. Jiří Sulženko, Ph.D.

// 

Máte zájem se účastnit? Přihlašte se do 17. prosince 2016! 

Závazná přihláška: produkce@damu.cz 

Prosíme i o vyplnění krátkého dotazníku: goo.gl/IoCDOK

Více informací:

Lucia Šimášková

e: produkce@damu.cz 

t: +420 734 445 138