Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Přípravný kurz pro uchazeče o BA studium

Sobota 6.1.2018 od 09:00 do 18:00 KP DAMU, Karlova 26, Hallerův sál

Celodenní kurz je určen pro uchazeče o bakalářské studium na Katedře produkce od akademického roku 2018/19. 

Formulář závazné přihlášky na kurz pro uchazeče o BA studium oboru produkce

Kurz vedou interní pedagogové Katedry produkce a je určen pro vážné zájemce o studium jako doplňující příprava k přijímacím zkouškám.  

Zájemce o studium čekají mimo jiné podrobné informace o obsahu a podobě studia BA oboru produkce a průběhu přijímacích zkoušek, úvod do produkce divadelních projektů s vedoucím katedry Michalem Lázňovským, praktická exkurze v divadle DISK s děkankou DAMU Doubravkou Svobodovou nebo úvod do divadelní infrastruktury ČR a možností, jak se v ní po studiu uplatnit s doc. Bohumilem Nekolným.

Kurz má limitovanou kapacitu a je zpoplatněn účastnickým poplatkem 800 Kč, který je třeba uhradit v hotovosti na místě konání kurzu. 

// 

HARMONOGRAM KURZU:   

9:00 - 9:45 Informace o studiu na KP DAMU a uplatnění absolventů 

MgA. Michal Lázňovský, Ph.D.

9:45 - 10:45  Struktura přijímacího testu v 1. a 2. kole

Mgr. Vlastimil Ježek 

11:00 - 12:15 Produkce divadelních projektů

MgA. Michal Lázňovský, Ph.D.

13:00 - 15:00 Divadelní provoz  + praktická ukázka v divadle DISK 

Mgr. MgA. Doubravka Svobodová

15:00 - 16:45 Divadelní síť ČR a přehled základní literatury 

doc. Mgr. Bohumil Nekolný 

17:00 - 18:00  Marketing v divadle 

MgA. Jiří Sulženko, Ph.D.

// 

Máte zájem se účastnit? Přihlašte se do 17. prosince 2017! 

Závaznou přihlášku podejte prostřednictvím následujícího dotazníku: 

Formulář závazné přihlášky na kurz pro uchazeče o BA studium oboru produkce


V případě dotazů využijte kontakty uvedené v příslušné sekci těchto stránek.


Těšíme se na viděnou!