Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MgA. Jiří Sulženko

* 1980

Vzdělání
od 2005 doktorské studium na KALD DAMU
2007 Cena Hlávkovy nadace
2007 řešitel grantu FRVŠ “Nové výzvy managementu kultury”
2005 dokončení magisterského studia na Katedře produkce DAMU, dipl. práce „Evropské kulturní sítě“
2004 6 měsíční stipendium na Queen Margaret University College, Edinburgh, Velká Británie
1999 maturita na Akademickém gymnáziu Štěpánská, Praha


Praxe
od 2009 pedagog Katedry produkce DAMU
2009, prosinec organizátor konference Argumenty pro kulturu
2009, květen organizátor konference Workshop Prague - Umění jako nástroj regionálního rozvoje
2008 externí pedagog na katedře produkce DAMU
od 2007 člen vedení a PR a marketing kulturního centra zahradaKC
2001 - 2009 management divadelních projektů režisérského tandemu SKUTR
2007 - spoluzakladatel obecně prospěšné společnosti Zahrada, o.p.s.
2003 – 2007 Divadlo Archa, Praha – produkce, PR a marketing
2000 – 2003 Studio Damúza, Praha – výkonný ředitel komorního divadelního studia
2000 – 2005 produkce – Designblok, Bienále Industriální stopy, Broumovské kulturní léto ad.

Publikační činnost
2008 Berlínská konference „A Soul For Europe“ in Divadlo a interakce III.
2008 Jak nezapadnout aneb nejen o České sezóně na Fringe Festivalu v Edinburghu in Divadelní noviny
2007 Nové výzvy managementu kultury in Divadlo a interakce II.
2005 Edinburgh festival Fringe in Orghast 2005
2004 Evropská síť nezávislých kulturních center TransEuropeHalles in Orghast 2004

Další
od 2008 člen Strategic Group iniciativy A Soul for Europe
2007 – 2008 Arts Marketing Association, Velká Británie
od 2006: člen Dramaturgické rady Českých center
2004 – 2005 člen akademických senátů DAMU a AMU