Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová

*1956

Vzdělání

1980 Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze – organizace a řízení divadla – Mgr.
1985 Filosoficka fakulta University Karlovy – katedra divadelní a filmové vědy

Praxe

1976 – 1982 – OBDOBÍ „HLEDÁNÍ PROFILU“
Laterna Magika – uvaděčka, vrátná, asistent režie a asistent produkce
Krátký film Praha – asistent režie, asistent produkce
Divadlo Jiřího Wolkera – tajemnice uměleckého provozu, asistent režie
Art centrum Praha – asistent produkce a spoluautor scénářů

1982 – 1993 – OBDOBÍ „EXPERIMENTU“
Divadlo v Řeznické - ředitelka
Občasná spolupráce s Československou televizí – scénáře pro pořady o pražských divadlech (DISK, Divadlo Na zábradlí, Divadlo v Řeznické)

1993 – doposud OBDOBÍ „OVĚŘOVÁNÍ“
Divadlo Na zábradlí - ředitelka zodpovědná za umělecký profil i ekonomické výsledky divadla.

Pedagogická činnost

1992 – 2008 a 2010 – doposud - odborný asistent na KP DAMU
Specializace: provoz a řízení divadla, problematika regionálních divadel, dějiny divadelní produkce
2000, 2002 - autor a režisér (externí spolupráce s divadlem Minor)

Další vzdělání a kurzy

1994 – 2 měsíční stáž v Paříži Courant d´Est – zaměřeno na financování a provoz divadel a divadelních festivalů
2006 – týdenní seminář Amsterdam – sociální dialog v kultuře, mobilita umělců
1990 – 2008 – aktivní účastník mnoha seminářů konferencí především zaměřených na management a marketing neziskové sféry

Ocenění

nositelka bronzového odznaku Brigády socialistické práce (jako uvaděčka Laterny magiky)

Členství ve společenských organizacích

pasivní člen Spolku českých bibliofilů

Členství v politických stranách

nikdy žádné