Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Seznam základních pramenů k Mgr. státní zkoušce

Znalost navíc následujících pramenů je k magisterské státní zkoušce nezbytná. Na informace obsažené v následujících pramenech bude diplomant v průběhu zkoušky přímo dotazován. To neznamená, že tento seznam pramenů je kompletní. Nutná je samozřejmě i znalost pramenů k bakalářské státní zkoušce a dalších povinných pramenů uvedených u jednotlivých předmětů magisterského studijního plánu.

Teorie oboru

Srstka, J.: Autorské právo v divadle

Cikánek, M.: Kreativní průmysly - příležitost pro novou ekonomiku II,

Nekolný, B.: Divadlo a kreativní sektor

Kompendium kulturních politik a trendů v Evropě - Česká republika (dostupné na http://www.culturalpolicies.net/), V. Británie, Německo, Rakousko, Francie, Nizozemsko, Polsko, Slovensko

Černý O. a kolektiv, Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (podkladová studie, návrhový dokument), Institut umění - Divadelní ústav, 2013

 

Ekonomika, právo a provozování divadla

218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech

219/2000 Sb. Zákon o majetku České republiky

137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách

Durdík, J. a kol.: Občanské právo hmotné, Obecná část, Absolutní majetková práva

Raban, P. a kol.: Relativní majetková práva

Johns, A.: Pirátství - boje o duševní vlastnictví

 

Arts Management & Arts Marketing

Byrnes William J.: Management and The Arts

Doležal Jan a kol.: Projektový management podle IPMA [Kniha]. - Praha : Grada Publishing, 2009.

Plamínek, J.: Vedení lidí, týmů a firem

Kotler, P., Scheff, J.: Standing room only

Cashman, S.: Thinking BIG! A guide to strategic marketing planning for arts organisationsDivadelní producentství

Patočková, V., Čermák, D., Vojtíšková, K. a kol.: Kultura v krajích České republiky

Šesták, J., Divadlo – kultura – podmínky (Osobní zkušenost), KANT/DAMU, Praha 2012

Státní kulturní politika ČR 2009 - 2014, MK ČR , Praha  2009

...