Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Časový rozpis MA zkoušek dne 2. února 2017

Čas

zkoušky

DIPLOMANT

TÉMA:

MAGISTERSKÉ PRÁCE

VDP

Vedoucí diplomové práce

O

Oponent

čtvrtek

2. února 2017

 

magisterská práce

 

10:30 – 11:30

KUNC Jiří

 

KULTURNÍ STRATEGIE PRO UMĚNÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU

MgA. David KAŠPAR

MgA Jiří SULŽENKO, Ph.D.

11:30 – 12:00

Vyhodnocení zkoušek

 

 

 

12:00

Ukončení MA zkoušek

 

 

 

V Praze dne 5. ledna 2017

Za správnost: Zdenka Červenková