Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MA zkoušky

Otázky, termíny, formuláře

Seznam základních pramenů k Mgr. státní zkoušce Znalost navíc následujících pramenů je k magisterské státní zkoušce nezbytná. Na informace obsažené v následujících pramenech bude diplomant v průběhu zkoušky přímo dotazován. To neznamená, že tento seznam pramenů je kompletní. Nutná je samozřejmě i znalost pramenů k bakalářské státní zkoušce a dalších povinných pramenů uvedených u jednotlivých předmětů magisterského studijního plánu.
II. okruh otázek - specifika provozování umělecké činnosti Otázky k ústním magisterským zkouškám platné od roku 2011
I. okruh otázek - teorie oboru Otázky k ústním magisterským zkouškám platné od roku 2011