Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Prezentace magisterských projektů KP 2017

Pro rok 2017 byly prezentace výstupů samostatného výzkumu studentů magisterského studia naplánovány na čtvrtek 18. května a pátek 19. května. Prezentace jsou otevřené všem zájemcům z řad odborné veřejnosti a studentům, absolventům i pedagogům příbuzných oborů jiných VŠ a všech oborů DAMU. Prezentace proběhnou v prostorách katedry produkce (místnost R308, zadní trakt DAMU - Řetězová, 3. patro) od 10 hodin.

Harmonogram prezentací magisterských a diplomových projektů oboru produkce

Katedra produkce DAMU, R308

Harmonogram ke stažení (pdf) 

Čtvrtek 18. 5. 2017

I. MA ročník 

10:00 - 10:30      Bc. Vladana Drvotová

Komunikace s divákem v nestátním neziskovém sektoru v oblasti divadla

10:30 - 11.00      BcA. Jan Bouša  

Distribuce vstupenek v ČR

11:00 - 11:30      BcA. Veronika Řezníková               

Přechod nezávislého souboru do vlastního divadelního prostoru – příležitosti, rizika a doporučení.

11:30 - 12:00      BcA. Jan Búrik   

Export českého divadla

12:00 - 12:30      BcA. Alžběta Hocková    

Rezidence jako forma divadelní spolupráce

12:30 - 13:00      BcA. Václav Strýček         

Výroba divadelní inscenace - bezpečnost dekorace

__________________________________________________________________________________

Pátek  19.5.2017

II. MA ročník

1. blok

10:00 - 10:30      BcA. Agáta Karasová        

Pracovní úrazy a nemoci z povolání v divadelním provozu

10:30 - 11:00      BcA. Aneta Ruttenbacherová     

Pracovní doba v divadle

11:00 - 11:30      PhDr. Helena Jonášová 

Režim de minimis v rámci financování divadel

11:30 - 12:00      BcA. Daniel Brátka           

Komparace fungování finského a švédského divadelního systému s českým prostředím


2. blok

12:45 - 13:15      Bc. Andrea Švandová      

Multifunkční kulturně komunitní zařízení v hlavním městě Praze a jejich vliv na rozvoj lokality

13:15 - 13:45      Mgr. Eva Zavřelová           

Nová média v práci s divadelním publikem

13:45 - 14:15      Bc. Luboš Louženský       

Systém statistického sledování a vyhodnocování divadel v ČR