Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Témata MA diplomových prací 2007

V akademickém roce 2006/2007 byla k státní závěrečné zkoušce v magisterském stupni studia přihlášena následující témata.

DIPLOMANT TERMÍN TÉMA: MAGISTERSKÉ PRÁCE Vedoucí Oponent
JANKOVÁ Markéta 6/07 Doplňková činnost divadel Mgr. Doubravka Svobodová
doc. JUDr. Jiří Srstka
Ing. Tamara Čuříková
KOLENOVÁ Bohdana 6/07 Divák a divadlo Doc. PhDr. Jan Dvořák;
Mgr. Doubravka Svobodová
Mgr. Jiří Pittermann
FRIEDLOVÁ Eva 9/07 Problematika současného tance a jeho produkční zajištění doc. JUDr. Jiří Srstka doc.PhDr. Jan Dvořák
SOCHOROVÁ Iveta 9/07 Projektové řízení a divadlo Ing. Tamara Čuříková
Petr Sládeček
Petr Uherka
VONDRAŠOVÁ Radka 9/07 Výkaznictví v divadle Mgr. Doubravka Svobodová Mgr. Jindřich Gregorini
KAŠPAR David Č - 2005 9/07 Artmarketing aneb marketing v divadle Mgr. Jiří Pittermann MgA. Michal Lázňovský
KUČEROVÁ Tereza Č - 2005 9/07 Komparace uměleckých agentur kontinentálního a anglosaského typu Doc. JUDr. Jiří Srstka Mgr. Veronika Bednářová
PAJCHLOVÁ Magdaléna Č - 2005 9/07 Město jako jeviště - karnevaly Doc. PhDr. Jan Dvořák MgA. Barbara Tůmová
KOUTSKÁ Blanka Č - 2006 9/07 Problematika galerií se zaměřením na výstavní činnost v hlavním městě Praha MgA. Barbara Tůmová Ing. Tamara Čuříková
WEBERSCHINKE Jiří Č - 2006 6/07 Interkulturní management - mezinárodní spolupráce MgA. Barbara Tůmová MgA. Eva Měřičková

Pozn.: Č - čekatel

V Praze dne 21. června 2007

Za správnost: Zdenka Červenková