Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Témata BA diplomových prací 2009

V akademickém roce 2008/2009 byla k státní závěrečné zkoušce v bakalářském stupni studia přihlášena následující témata.

Čas zkoušky DIPLOMANT TÉMA:
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
VDP
Vedoucí diplomové práce
O
Oponent
ČTVRTEK 18. června 2009
9,00 – 10,00 GONDOVÁ Veronika Č – čekatelka 2008 MeetFACTORY – SMÍCHOVSKÁ TOVÁRNA NA SNY… doc. PhDr. Jan Dvořák MgA. Jiří Sulženko
10,00 – 11,00 SKOVAJSOVÁ Tereza ANIMACE KULTURY MgA. Jiří Sulženko MgA. Michal Lázňovský
11,00 – 12,00 CIHLÁŘOVÁ Kristýna ROLE DIVADLA VE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM MgA. Jiří Sulženko MgA. Michal Lázňovský
12,00 – 12,30 přestávka ----------- --------- --------
12,30 – 13,30 KOŠAŘOVÁ Eva POZICE AGENTURY DOMINIK CENTRUM S.R.O. NA PLZEŇSKÉ KULTURNÍ SCÉNĚ doc. JUDr. Jiří Srstka MgA. Petr Prokop
13,30 – 14,30 MYSLIVEČEK Adam PROBLEMATIKA DANĚ Z PŘÍJMU U O.P.S. Ing. Jiří Pokorný Ing. Tamara Čuříková
14,30 – 15,30 PATZELOVÁ Eliška INTERNET JAKO PROSTŘEDEK PROPAGACE DIVADLA MgA. Michal Deus, MBA MgA. Jiří Sulženko
15,30 – 16,30 VÁVROVÁ Diana FUNDRAISING OD SOUKROMÉHO SEKTORU Ing. Jana Ledvinová Mgr. Markéta Krausová
17,00 Ukončení zkoušek

V Praze dne 5. května 2009
Za správnost: Zdenka Červenková