Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Seznam základních pramenů k Bc. státní zkoušce

Znalost následujících pramenů je k bakalářské státní zkoušce nezbytná. Na informace obsažené v následujících pramenech bude diplomant v průběhu zkoušky přímo dotazován. To neznamená, že tento seznam pramenů je kompletní. Nutná je samozřejmě i znalost dalších povinných pramenů uvedených u jednotlivých předmětů bakalářského studijního plánu.


Společné

Gregorini, B., Gregorini, J., Srstka, J. Základy divadelní činnosti


Ekonomika

563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

586/1992 Sb. Zákon o dani z příjmů

235/2004 Sb. Zákon o DPH


Právo

Košut, V. Chloupek, V., Srstka, J.: Smlouvy v divadelní praxi

89/2012Sb. Občanský zákoník

262/2006 Sb. Zákoník práce

250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

121/2000 Sb. Autorský zákon


Management a marketing

Sládeček, P: Slabikář managementu

Kaiser, M.: Strategické plánování v umění

Jirák, J., Ježek, V.: Média a my

Kotler, P.: Marketing management

Johnová, R.: Marketing kulturního dědictví a umění (art marketing v praxi)

Ledvinová, J.: Profesionální fundraisingHistorie a teorie divadla

Brockett, O. G.: Dějiny divadla

Císař, J.: Přehled dějin českého divadla 1 a 2