Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Okruhy otázek z historie a teorie divadla

katedry produkce DAMU

Předmět: Historie a teorie divadla

/zajišťuje katedra teorie a kritiky DAMU/

 1. Řecké divadlo (původ divadla, organizace a funkce divadelních slavností, inscenační konvence, žánrové členení, vývoj tragédie, vývoj komedie)
 2. Římské divadlo (přesah a vztah k řeckému divadlu, organizace a funkce divadelních slavností, inscenační konvence, žánrové členení, vývoj tragédie, vývoj komedie)
 3. Středověké divadlo (charakteristika epochy, vývoj a funkce divadla, liturgické a světské drama a žánry - autoři a díla, organizace a scénické konvence, český odkaz středověku)
 4. Italská renesance a Commedie dell´arte (charakteristika epochy, commedia erudita – autoři a díla, commedia dell´arte, scénický prostor a konvence, reforma commedie dell´arte u Goldoniho a Gozziho)
 5. Alžbětinské divadlo (zdroje a charakteristika, Shakespeare a jeho současníci Marlowe, Jonson, Shakespearovi následovníci, jakubovské divadlo (Beaumont, Fletcher, Webster, Ford), divadelní soubory v Anglii – soukromé a veřejné, organizace divadelního života, inscenační konvence)
 6. Divadlo španělského zlatého věku (zdroje a charakteristika pojmu baroko, náboženské drama a světské drama - autoři a díla, soukromé a veřejné divadla, organizace divadelního života a inscenační konvence)
 7. Francouzský klasicismus a osvícenství (zdroje a charakteristika, klasicistní doktrína (tři jednoty a poetiky), vývoj tragédie a vrchol u Racina a Corneille, žánrový vývoj a reforma komedie u Moliera, organizace divadelního života, inscenační konvence)/Osvícenství (charakteristika epochy, autoři a díla, organizace divadelního života, inscenační konvence – především herectví, vliv myšlenek osvícenství na české divadlo – idea českého národního divadla)
 8. Německé osvícenství (vývoj německé divadelní kultury, vliv Hanswursta a reforma Gottscheda a Neuberové, Sturm und Drang a jeho autoři a zdroje, Lessing a idea národního divadla a měšťanská truchlohra, Goethe a Schiller a výmarský klasicismus, rakouské lidové divadlo – autoři a díla)
 9. Romantismus (revoluce a její vliv na evropskou kulturu, manifesty romantismu a teoretická východiska (Hugo), hrdina romantického dramatu -  Anglie, Francie, Německo, Rusko, Polsko, Čechy, scénické konvence – především herectví)
 10. Realismus a naturalismus (charakteristika uměleckého směru, vliv na vývoj divadla a dramatu, naturalismus v dramatu a divadle na přelomu staletí, vznik divadelní režie (Meiningenští, Wagner, Antoine, Brahm), český realismus v dramatu a divadle (Preissová, Mrštíkové, Stroupežnický)
 11. A.P.Čechov a Stanislavského reforma (osobnost A.P.Čechova a charakteristika jeho dramatického díla a vazba na MCHT a případně na vývoj moderního dramatu, vznik MCHT a Stanislavského psychologický realismus)
 12. Symbolismus (pojem moderna a moderní směry, symbolismus v divadle jako reakce na naturalismus, francouzská divadelní moderna – autoři a divadla, vývoj tvorby H. Ibsena a A. Strindberga, reforma E.G.Craiga a A.Appii, Antonin Artaud a jeho divadlo krutosti)
 13. České drama a divadlo 1900-1945 (nástup moderny, konstituování moderní české režie u Kvapila a Hilara a jejich vliv na inscenaci a vývoj herectví, české drama od naturalismu k moderním tendencím – bratři Čapkové, K. Čapek, V. Dyk, V. Nezval, česká režie během druhé světové války)
 14. Meziválečné avantgardy (pojem avantgarda a jeho výklad, ruská divadelní avantgarda (Mejerchold, Tairov, Vachtangov), česká divadelní avantgarda (Honzl, Frejka, Burian), francouzská divadelní avantgarda (Kartel, Copeaux a Dalcroze, decentralizace francouzského divadla))
 15. Moderní americké divadlo (vývoj v 19. století a vlivy anglického divadla, divadelní konvence – soubory, vznik Syndikátu a divadelní producenti Frohman, Belasco, a bratři Schubertové, vliv evropského divadla a dramatu na moderní americké divadlo a drama, autoři a díla, rozvoj amerického herectví pod vlivem Stanislavského metody, off Broadway, off-off Broadway, americká divadelní avantgarda (happening, performance)
 16. Moderní anglické divadlo (divadelní konvence do založení Independent theatre – žánry, zákon o regulaci divadel, nové směry v divadle a dramatu – Shaw, Wilde, Independent theatre, Royal court), upevnění divadla a nové tendence v dramatu po druhé světové válce – hnutí Young angry men, The Movement, Centre 42, divadla Theatre Workshop, English stage company, autoři a díla – Pinter, Wesker, Bond, Churchill, 90.léta a nástup in-yer-face – autoři a díla)
 17. Moderní německé divadlo (od realismu a naturalismu (Freibühne a O.Brahm) k expresionismu jako uměleckému směru, jeho vliv na divadlo a drama –  berlínský kabaret, vídeňská moderna, počátky politického divadla u Piscatora a Brechta, vývoj umělecké tvorby B.Brechta, modelové drama a počátky dokumentárního divadla – Dürenmatt, Frisch, Hochhuth, Weiss, rakouská dramatika od druhé poloviny 20.století – Handke, Jelinek, Bernhard, vývoj moderní německé režie a divadla (Peter Stein, Peter Zadek, Christoph Marthaler, Claus Peymann, Frank Castorf, Pina Bausch, velké domy a alternativní scény, financování a politická a společenská funkce divadla), současné německé drama – Mayenburg, Schimmelpfenig, Richter, Dea Loher, David Gieselman, Felicia Zeller,...)
 18. Absurdní drama a divadlo (filosofie existencialismu – Sartre, Camus, absurdní divadlo a drama a jeho autoři (Francie, Anglie, Amerika, Česko))
 19. Druhá divadelní reforma (druhá divadelní reforma jako pojem- návrat k divadelnosti a vliv antropologie a rituálu, reforma herectví – Artaud, Grotowski, Kantor, Living Theatre, Brook, Mnouchkine, Schechner a Kaprow, Bread and Puppet theatre)
 20. České divadlo a drama po roku 1945 (změna kulturní politiky po roce 1948, vliv politického systému na divadelní praxi – dramaturgická rada, generační vrstvení a výrazné režijní poetiky – Radok, Krejča, Grossman, 60.léta a malé formy a činohry (Divadlo Na zábradlí, Semafor, Činoherní klub, Divadlo za branou), vznik studiových divadel (Husa na provázku, Hadivadlo, Studio Ypsilon, Činoherní studio Ústí nad Labem), divadelní disent (Divadlo na tahu, Bytové divadlo, samizdat), vliv loutkové poetiky (Drak, Vedené divadlo), české drama v dialogu s evropským divadlem (Topol, Havel, Uhde, Goldflam, Pitínský), česká režie od 90.let (Lébl, Morávek, Pitínský, Nebeský, Dočekal, Krobot,...), současná česká divadelní kultura a její vrstvení (soukromá, alternativní divadla, financování, divadelní festivaly)