Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Časový rozpis BA zkoušek dne 2. února 2017

Čas zkoušky

DIPLOMANT

TÉMA:

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

VDP

Vedoucí diplomové práce

O

Oponent

 

čtvrtek

2. února 2017

 

bakalářská práce

 

 

 

9:00 – 10:00

HODONICKÝ Václav

PROJEKT NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE A ADAPTACE DIVADELNÍ BUDOVY

Mgr. Vlastimil JEŽEK

MgA. Petr PROKOP

 

10:30

Ukončení BA zkoušek

 

 

 

 

V Praze dne 5. ledna 2017

Za správnost: Zdenka Červenková