stripe1

Sympozium "Evaluace v kultuře a umění 2015"

Katedra produkce DAMU v Praze a CECEdu ve spolupráci s Divadlem Archa pořádá mezinárodní sympozium na téma: EVALUACE v KULTUŘE a UMĚNÍ

Mezinárodní sympozium jehož hlavním tématem se stala evaluace a hodnocení kulturních aktivit se uskuteční za přítomnosti zahraničních odborníků i českých kulturních manažerů. Konat se bude 10. a 11. 12. 2015 v Divadle Archa od 9:30 hodin.


Snaha uchopit hodnotu kulturních aktivit a použít ji jako argument při obhajobě veřejné podpory se v kulturních odvětvích v Evropě objevuje již od 80 let 20 století. Změnil se v posledních letech způsob nahlížení na to, jak hodnotit výsledky kulturní činnosti? Kam se posunulo hodnocení kultury a umění v posledních dvaceti letech ve světě i v České republice? To jsou otázky, na něž se zaměří sympozium EVALUACE v KULTUŘE a UMĚNÍ.

Během prvního dne sympozia proběhnou dvě přednášky hostů z USA a Velké Británie (Anna Upchurch a Ben Walmsley) a dvě panelové diskuse, ve kterých představí své pohledy na hodnocení kulturních aktivit jak klíčové osoby českého kulturního managementu či kulturní politiky, tak odborníci na hodnocení kulturních aktivit. Shrnutím a vlastní přednáškou zakončí první den sympozia ředitel Českého centra Mnichov Ondřej Černý.

Páteční semináře vedené dvěma experty z Velké Británie a Finska (Nina Gran a Jonathan Goodacre) otevřené pro odbornou veřejnost nabídnou možnost diskutovat o konkrétních projektech a prakticky se zapojit do debaty v menší skupině účastníků.  

REGISTRACE: 

VSTUP JE VOLNÝ, ALE VZHLEDEM OMEZENÉ KAPACITĚ JE PODMÍNĚNÝ VČASNOU REGISTRACÍ. 

Sympózium: http://goo.gl/forms/na20U02Kga

Registrace na semináře: 

Nina Gran: http://goo.gl/forms/P8GXb4Un8x
Jonathan Goodacre: http://goo.gl/forms/s8M8QQYGK2

www.damu.cz www.cecedu.cz www.divadloarcha.cz 

Mezinárodní hosté sympozia: 

Dr Anna Upchurch (US) – přednáší kulturní politiku na University of Leeds. Ve svém vlastním výzkumu se věnuje intelektuální historii kulturní politiky ve Velké Británii a USA s přihlédnutím na roli, kterou v ní hraje soukromé dárcovství a filantropie. Kromě teorie a historie kulturní politiky se zabývá pozicí umění a kultury v současné společnosti včetně témat kulturní hodnota a hodnocení dopadů.

Dr Ben Walmsley (UK) – s profesním zázemím v divadelním managementu a producentství, Ben se věnuje problematice aktivního zapojení publika, kterou i přednáší. V současné době pracuje na evaluaci britského vládního programu Transforming Arts Fundraising a podílí se na výzkumu kulturní hodnoty skrze případovou studii LoveArts Festival. Mezi jeho poslední projekty patří RESPOND – online platforma pro práci s publikem organizací Yorkshire Dance a Breakfast Creatives.

Nina Gran (FI) – působí jako specialista na plánování města Helsinki, v minulosti zastávala funkci kulturního manažera v City of Helsinki Cultural Office. Věnuje se také publikační činnosti a rozvoji kulturních služeb pro různé cílové skupiny.

Jonathan Goodacre (UK) – na pozici regionálního ředitele agentury East for the Audience Agency se věnuje konzultacím v oblasti marketingu, fundraisingu, evaluaci a rozvoji publika. Je členem pedagogického týmu European Diploma of Cultural Project Management v Marcel Hicter Association v Bruselu. 


Kontakty: 

Jaroslava Tomanová – koordinátorka programu - jarca.tomanova@gmail.com (mob. +420 725728595) 

Lucia Šimášková – produkce - produkce@damu.cz (mob.+ 420 734 445 138) 

Jindřich Krippner - koordinátor - CECEdu - jindrich.krippner@gmail.com

Děkujeme za podporu: MHMP, AMU 

V případě dotazů se na nás neváhajte obrátiť!