Katedra produkce

stripe1
stripe2stripe3stripe4

Katedra produkce

Posluchači KP získávají znalosti a dovednosti potřebné např. v práci produkčního, marketingového specialisty, manažera v kulturní instituci nebo nezávislého producenta uměleckých projektů. Studium se zaměřuje mimojiné na teorii řízení projektů i institucí, komunikaci, ekonomii, právo nebo divadelní technologie a to vždy s důrazem na aplikaci v uměleckém provozu a podnikání. Na druhou stranu je ale nedílnou součástí studia i praktická aplikace a ověřování nabytých vědomostí v praxi prostřednictvím účasti studentů na tvorbě ve školním divadle DISK nebo reflexe vlastních projektů.

Zejména v praktické části je výukový program úzce propojen s výukou na dalších katedrách DAMU.

Studium je dvoustupňové - v tříletém bakalářském programu se posluchač dokonale seznámí s celou šíří problematiky realizace a provozování divadla. Navazující dvouletý magisterský program je koncipován jako výběrové studium, zaměřené na individuální profesní růst posluchače.

Aktuální informace o aktivitách katedry najdete na naší facebookové stránce:

Katedra produkce DAMU | Promote Your Page Too

Vedoucí katedry:

MgA. Michal Lázňovský, Ph.D.

telefon: 234 244 260
email: michal.laznovsky@damu.cz
Termíny pro studijní konzultace rezervujte zde: 
Konzultační hodiny vedoucího KP
Schůzku v jiném termínu lze sjednat jen telefonicky nebo osobně, nikoliv e-mailem.

 

Tajemnice katedry:

Bc. Dita Nekolná

pracovní doba: po - pá 9:00 - 14:00
telefon: 234 244 261
služební mobil: 605 759 526
email: