Katedra činoherního divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

prof. Jaroslav Vostrý

Na DAMU učí – s vynucenými přestávkami – od roku 1962. Na katedře činoherního divadla DAMU vede doktorské a magisterské semináře Scénologie, bakalářský seminář Tvůrčí psaní, přednáší v rámci cyklu Divadlo v kontextu kultury.

Předseda oborové rady doktorského studia teorie scénické tvorby a teorie scénické tvorby (scénologie) DAMU, ředitel Ústavu dramatické a scénické tvorby DAMU – vědeckovýzkumného a uměleckovýzkumného pracoviště pro pedagogy a studenty doktorského studia oboru Scénická tvorba a teorie scénické tvorby (Scénologie); šéfredaktor čtvrtletníku Disk, připravovaného jmenovaným ústavem; člen Umělecké rady DAMU; místopředseda Nadání Marie, Zdeňky a Josefa Hlávkových; autor řady divadelních her, adaptací, dramatizací, monografií a teoretických prací o divadle.

1952–1958 studium divadelní vědy na pražské DAMU.

1956–1964 redaktor, posléze šéfredaktor časopisu Divadlo.

1962 interní pedagog DAMU.

1964 dramaturg Státního divadelního studia, v jehož rámci s Ladislavem Smočkem založil Činoherní klub.

1965–1972 umělecký šéf Činoherního klubu, současně dramaturg, autor divadelních textů (dramatizace Dostojevského Zločinu a trestu s Alenou Vostrou) a režisér (Pinter: Narozeniny, Candide podle Voltaira, Vychovatel podle Lenze, Leonov: Zlatý kočár).

1973 bez angažmá, pedagog DAMU.

1975 donucený dát výpověď na DAMU, ale využívaný k externí výuce .

1976–1980 spolupráce s Činoherním studiem v Ústí nad Labem a Divadlem Jaroslava Průchy na Kladně (režisér).

1980–1981 Divadlo J. Průchy Kladno (režisér, umělecký šéf).

1981–1986 Východočeské divadlo Pardubice (režisér).

1987 interní pedagog DAMU.

1990 návrat do Činoherního klubu (ředitel), do ledna 1993.

1. 1. 1993 – 31. 12. 1995 rektor AMU.

1995 zakládá na DAMU katedru teorie a kritiky, kterou vede v letech 1996–2000

2001 zakládá Ústav dramatické a scénické tvorby DAMU.

2002 zakládá čtvrtletník Disk – časopis pro studium dramatického umění.

2015 získává cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla.

Podrobnější údaje včetně ohlasů viz Slovník českých spisovatelů od r. 1945, díl 2, Praha 1998, příp. (o divadelní činnosti), Semil a Wysińska: Slovník světového divadla 1945–1990, Warszava 1980 a 1990, v českém vydání Divadelního ústavu z r. 1998 bohužel s chybami, o vědeckovýzkumné a publikační činnosti viz http://casopisdisk.amu.cz.