Katedra činoherního divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Jan Nebeský

Pedagog režie na Katedře činoherního divadla DAMU, kde působí od roku 2004.

Po dvou semestrech studií na Pedagogické fakultě zběhl k divadlu do ústeckého Činoherního studia, kde se připravoval na studium režie na DAMU.

1977–82

Vystudoval obor režie na DAMU.

1983–85

Po jednoleté vojenské službě byl v letech angažován v hradeckém Divadle VÚ (Andrejev: Ten, který dostává políčky, Shakespeare: Zkrocení zlé ženy, vlastní úprava Goldoniho Sluhy dvou pánů).

1985–89

Režisérem Divadla S. K. Neumanna v Praze, kde nastudoval například Vostrého úpravu Goethovy Stelly nebo Ibsenovy Přízraky. S činohrou Národního divadla v roce 1987 pohostinsky nastudoval Behanovu hru Rukojmí  (hrála se na Nové scéně).

1989 – nastoupil do pražského Divadla E. F. Buriana, kde setrval necelou sezónu a stačil nastudovat Strindbergovy Věřitele.

1989-1994

Angažmá v pražském Činoherním klubu, kde režíroval např. Ibsenova Johna Gabriela Borkmana s vynikajícím Petrem Čepkem v titulní roli, Vostrého úpravu Eurípidova Oresta či Sheppardův Pravý západ.

1994-2002

Režisérem Divadla Komedie, kde nastudoval např. Shakespearova Hamleta, Lagronové Terezku a Tobiášovu Martu, či Ibsenova Stavitele Solnese, vlastní Variaci Hamlet II atd.

2002 – dosud

Ve svobodném povolání. U několika jeho inscenací byl autorem textů Egon Tobiáš – v inscenaci Divadla Na zábradlí JE SUiS nebo u variace na téma Shakespearovy Bouře aj. Z jeho dalších režií je nutné ještě zmínit: Taboriho Kanibaly (společný projekt Divadla Komedie a ústeckého Činoherního studia), Schillerovu tragédii Úklady a láska (2004, Stavovské divadlo), Jandlovu hru Z cizoty (2005, Divadlo Na zábradlí), Lagronové Etty Hilesum (2006, Divadlo Na Zábradlí), Jandlovy Humanisty (2006, Divadlo Komedie), Benefici Jana Kačera Však světla nechte plát... (2006, Kolowrat) Kabaret Ivan Blatný (s hudbou Miloše Štědroně, 2007, Divadlo Komedie), Molièrova Dona Juana (premiéra 2008 ve Stavovském divadle).

Pro Českou televizi připravil televizní inscenaci Písař Bartleby (adaptace podle H. Melvilla).