Katedra činoherního divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Mgr. et MgA. Blanka Burianová

Vzdělání

2012 - 2015  FTVS UK - Jóga a jógová terapie; osvědčení hodnoty A

1979 - 1983  Hudební fakulta AMU – teorie tance

1972 - 1976  Pedagogická fakulta UK – matematika, tělesná výchova

1968 - 1972  Gymnázium v Praze 10 – sportovní zaměření

Zaměstnání

1976 – 1995  Divadlo Na zábradlí – sólistka pantomimy Ladislava Fialky (účinkování v inscenacích Etudy, Knoflík, Lásky?, Funambules 77, Hry, Noss a Sny )

1996 – 2006  Vyšší odborná škola herecká – pedagog pohybové výchovy (od roku 1999 vedoucí kabinetu pohybové výchovy)

1996 - 2013 Státní konzervatoř Praha (pedagog pohybové výchovy, od roku 2003 vedoucí kabinetu pohybové výchovy

 2005 – nyní  DAMU – pedagog  jevištního pohybu

 

Významnější umělecká činnost

Spolupráce na pohybové složce divadelních inscenací (divadla v Mladé Boleslavi, Chebu, Příbrami, Plzni, Kladně, Divadlo Jiřího Wolkera a dále  Státní konzervatoř v Praze, VOŠH)

Zahraniční zájezdy s pantomimickým souborem Ladislava Fialky – Itálie, San Marino, Švédsko, Francie, NSR, Argentina, Peru, NDR, SSSR, Jugoslávie, Maďarsko, Holandsko, Řecko, Rakousko, Venezuela, Mexico, Bulharsko, Španělsko, Mongolsko, Čína, Vietnam, Laos

Spolupráce s TV - Studio kamarád

Účinkování ve filmu - Balada pro banditu (role Morany), Putování J.A. Komenského

Vysokoškolský umělecký soubor 1969 – 1976 - tanečnice pod vedením Ivany Kubicové a Jana Hartmana 

Kursy – tělovýchovný cvičitel, lektor pohybové přípravy, jóga