Katedra autorské tvorby a pedagogiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Navrženi k přijetí

Neoficiální výsledky přijímacího řízení na KATaP pro ak. rok 2016/2017

Sdělujeme, že komise navrhla ku přijetí níže uvedené studenty. Rozhodla tak již na základě prvního kola, druhé se tudíž nekoná. Navržené studenty upozorňujeme, že v tuto chvíli jde pouze o návrh, který schvaluje děkanka až po oficiálním ukončení celého přijímacího řízení, tj. nejdříve 22. června 2016. Nenavržené studenty naopak nechceme udržovat v plané naději, návrh komise je definitivní.

Děkujeme všem za účast a spolupráci.

doc. Michal Čunderle, vedoucí KATaP   

 

Navrženi k přijetí pro ak.r. 2016/17:

Grohová Daniela

Hříbek Vojtěch

Ilinskaya Olga

Jurechová Zuzana

Rainová Zuzana

Zimmermann Václav

Doucha Martin

Luňáková Anna