Katedra autorské tvorby a pedagogiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Pedagogové katedry

Interní

Doc. Michal Čunderle, Ph.D., michal.cunderle et damu.cz

Doc. Jan Hančil, jan.hancil et damu.cz

Mgr. Jiří Lössl, domovsky na KVD, lossl et nipos-mk.cz

Mgr. Martina Musilová, Ph.D., domovsky na KTK, martina-musilova et seznam.cz

MgA. Petra Oswaldová, Ph.D., petra.oswaldova et seznam.cz

Prof. PhDr. Jana Pilátová, jana.pilatova et damu.cz

Doc. Jaroslava Pokorná

Mgr. Markéta Potužáková, Ph.D.,  marketapotuzak et seznam.cz

Mgr. et MgA. Tereza Janda Roglová, Ph.D., terezaroglova et email.cz

Prof. Přemysl Rut, premysl.rut et damu.cz

MUDr. Eva Slavíková, eva.slavikova et damu.cz

Mgr. Ivana Vostárková, domovsky na KVD, ivana.vostarkova et damu.cz

Prof. Ivan Vyskočil

 

Externí 

Doc. Mgr. Miloš Černý, milos.cerny et damu.cz

MgA. Kateřina Daňková, skritek007 et hotmail.com

Mgr. Pavla Fendrichová, pavla.fendrichova et volna.cz

MgA. Martina Kafková, martinakafka7 et gmail.com

Mgr. Alice Koubová, Ph.D., alicekoubova et seznam.cz

Zdenka Kratochvílová, zkrata et seznam.cz

MgA. Václava Křesadlová, Ph.D., vaclavkaka et seznam.cz

MgA. Howard Lotker, howardlotker et gmail.com

MgA. Hana Malaníková, Ph.D., hanislava et gmail.com

Mgr. Zuzana Pártlová, zuzana.partlova et email.cz

Ing. Jan Pospíšil, jan.pospisil et ruk.cuni.cz

Mgr. Martin Pšenička, Ph.D., martin.psenicka et divadlo.cz

MgA. Irena Pulicarová, Ph.D., hildegar et volny.cz

Mgr. et MgA. Michaela Raisová, michaela.raisova et damu.cz

Doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D., suda et pf.jcu.cz

MgA. Marcela Šiková, sikovamarcela et seznam.cz

MgA. Václav Trojan, vaclav.trojan et centrum.cz

Mgr. Jan Zich, jenzich et gmail.com

 

Bývalí 

Mgr. Vítězslava (Ada) Fryntová (1928–2015)

Doc. Eva Kröschlová

Prof. Jaroslav Plichta (1929–2006)

Mgr. Hana Smrčková

Doc. Libuše Válková

Doc. Eva Vyskočilová

Ph.D.