Katedra autorské tvorby a pedagogiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Diplomové práce

Témata připravovaných a obhájených BA a MA diplomových prací a návrhy témat pro budoucí diplomové práce.

Registr obhájených prací Všechny bakalářské i magisterské diplomové práce obhájené na KATaP od roku 2006 najdete v následujícím registru vysokoškolských závěrečných prací (VŠKP) AMU