Katedra autorské tvorby a pedagogiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

VIA APERTA - Cesta otevřená 2006/2008

Vzdělávací projekt ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, zaměřený na rozvoj osobnostních kompetencí lektorů, konzultantů, učitelů a řídících pracovníků působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání dospělých.

Název projektu:

 

Rozvoj osobnostních kompetencí lektorů, konzultantů, učitelů a řídících pracovníků působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání dospělých

Číslo projektu: CZ.04.1.03
Operační program: Rozvoj lidských zdrojů
Doba řešení: 22. 3. 2006 - 21. 3. 2008
Hlavní organizátor: Martina Beranová
Tel.: 777115229
Email : beranovi@kysice.cz
Instituce: Dům dětí a mládeže Rokycany
partnerské subjekty: AMU Praha a Západočeská univerzita v Plzni
Za KATaP DAMU:

MgA. Michal Čunderle, Ph.D., michal.cunderle@seznam.cz

Mgr. Pavla Sovová, psovova@kpg.zcu.cz

Termíny ukázkového semináře:

13. 5. 2006 od 9.00 hod v DDM Rokycany, Čechova 1155