Katedra autorské tvorby a pedagogiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Autorská tvorba na blízko II

Druhý ročník přehlídky otevřených dílen a autorských prezentací studentů i pedagogů KATaP se odehrál ve dnech 15. - 18. ledna 2008 v Malém Nosticově divadle nad Čertovkou.

PODROBNÝ PROGRAM PŘEHLÍDKY

 

úterý 15.1.

13-16 h

dílna dialogického jednání, vede prof.Ivan Vyskočil a jeho asistenti

Dialogické jednání, celým názvem „dialogické jednání s vnitřním partnerem“, je psychosomatická disciplina, objevená a soustavně rozvíjená profesorem Ivanem Vyskočilem (od r. 1994 jako hlavní studijní téma na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU). Jde o praktickou experimentaci s elementárními principy hry, dramatické tvorby a nepředmětného herectví. Uskutečňuje se formou individuálních vystoupení jednotlivce v prázdném prostoru a v situaci „veřejné samoty“ (před zraky druhých). Sleduje zákonitosti autentického, spontánního, inspirovaného jednání (chování a prožívání) na veřejnosti.

 

 

Zuzana Macáková: pokus

 

 

18-22 h

Eva Čechová, Hana Malaníková: Boršč

Nekonečný seriál o lásce v papučích, díl osmnáctý.
Zveme vás srdečně na autorský pořad na pokračování, který z vyprávění a klauniád naživo skládaji Eva Čechová a Hanka Malaníková, absolventky KATaP. Sestry se vracejí na jeviště, aby rekapitulovaly své (i vaše) životy. Je potřeba udělat si pořádek ve vztazích s muži. (Tolik, tolik jich kolem je!) Je třeba pracovat! Pracovat na sobě. Přijďte si s námi zareflektovat!

Pohybová spolupráce: Zdenka Kratochvílová. Světla, zvuk: Helena Jirasková. Autor plakátu - Matěj Čech.

 

 

Přemysl Rut: Sen (scénické čtení s Markétou Potužákovou a Alexandrem Komlosim)

Hra s nápadem Václava Klimenta Klicpery, zatím ve stadiu čtené zkoušky. O tom, jak to bylo/nebylo. Za účasti Přemysla Ruta, Markéty Potužákové a Alexandra Komlosiho.

 

 

Tereza Durdilová, Danica Samuhelová: Hra

Beckettovská variace. Trojúhelník o lásce až za hrob a hlavně o svíčkové konstruují Danica Samuhelová a Tereza Durdilová.

Spolupráce: Hanka Malaníková, Zdeněk Durdil

 

 

 

 

STŘEDA 16.1.

 

 

13-16 h

dílna pohybu - hra s maskou, vede Zdenička Kratochvílová

Pohybová výchova patří mezi základní studijní disciplíny na KATaP. Rozvíjením pohybové kondice lze vést k osobnostnímu a osobitému projevu, který k autorskému vyjádření na scéně neodmyslitelně patří. K vědomí těla v prostoru, rytmu může vést mimo jiné také práce s maskou. Dílnu vede Zdenka Kratochvílová, profesionální mimka, pedagožka KATaP. K účasti na této dílně je vhodné pohodlné oblečení.

 

 

Daniel Jenšík: pokus

 

 

18-22 h

Irena Pulicarová: Být osudovou ženou

Rafinovaná textová koláž o mužích, ženách a životě s ženským, tedy inteligentním humorem a nadhledem.

 

 

HOST: Jacek Halas (PL): Hodiny odbíjí (Zegar bije)

Jacek Halas je absolventem Akademie výtvarných umění ve Varšavě, spoluzakladatel úspěšných folkových skupin, spoluautor mnoha uměleckých projektů. Zabývá se tzv. tancem korowodowym, tradicí potulných zpěváků, sleduje stopy tzv. dziadovských písní v živé tradici, v etnografických zápisech i domácích archivech. Zpěv doprovází hrou na tradiční nástroje potulných zpěváků, např. i na liru korbovou.

 

 

HOST: Jarek Kaczmarek a Gwidon Cibulski (PL): Bluesové příběhy (Opowiesci bluesowe)

 „Hej lidé, slyšte příběh, který vás rozesměje a možná i zabolí. Vyprávění o blues, které se odehrálo v deltě řeky Visly...“. Vyprávění, ilustrované hudebními kusy inspirovanými repertoárem klasiků blues: Roberta Johnsona, Big Billa Bronzyho, Buddy Gaye. Příběh Bolka „Bolo“ Adamčíka z Tovární ulice, který se vydává tajemnou dálnicí hledat blues. Po cestě nachází klíč (přesněji klíček) k srdci lady C.C. De Ville, přežije bluesové zakletí v chatě Leadbelleho, odhalí prokletí Big Billa (kterému neodolá žádná žena), dojde až na dno města (nebo pekla), aby se doptal na vlastní předky, na vlastní tradici a kořeny. Zdalipak najde odpověď? Odpověď se ale nemusí skrývat vždy až na konci...

Vystupují: Jarek Kaczmarek (vyprávění, kytara) a Gwidon Cibulski (zpěv, kytara, ngoni, harmonika, djembe)

 

 

ČTVRTEK 17.1.

13-16 h

dílna autorského čtení, vede doc.Přemysl Rut, prof. Ivan Vyskočil

Seminář Autorské čtení je organickou součástí studia na KATaP. Dvakrát týdně mají posluchači možnost ve společenství studentů a pedagogů čtením ověřovat vlastní texty, diskutovat jejich možnosti, objevovat jejich nosnost. Přestože nejde v první řadě o literární kvality textu, ale o pěstování kondice k autentické práci a komunikaci s textem v situaci veřejného vystupování, ke kondici chápat se osobní osobité zkušenosti slovem, řečí a posléze koncipováním příběhu. Z mnoha textů určených původně ke studijním účelům, vznikají často tvary, někdy komposice, které obstojí i před běžnou veřejností a vedou studenty k četným veřejným autorským prezentacím. V cirka ročních intervalech vychází při KATaP sborník vybraných autorských textů.

Tato dílna je otevřená pro všechny zájemce, zvláště však pro ty, kteří chtějí přečíst vlastní autorské texty.

 

 

Zdeněk Durdil: Radio Kebrle (animovaný film)

Dobrodružný animovaný snímek režiséra Zdeňka Durdila vás nechá nahlédnout do pokoje důchodce a radioamatéra pana Jaroslava Kebrle. Podaří se jeho vnoučkovi, malému Janíkovi Kokešovi, zastavit vysílání štvavého rádia, které v pokoji nepřetržitě hraje?

 

 

18-22 h

Monika Šonka: Maxim

Kdo je vlastně strýček Max?

 

 

Michal Čunderle: Vosa Marcelka

Scénické dobrodružství, které s knihou "Jak byla vosa Marcelka ráda, že je" podniknou Michal Čunderle a Jan Zich. Hudebně je tentokrát doprovodí Přemysl Rut. Z cyklu Brkola uvádí.

 

 

Jarka Pokorná: Víkend

„Zajímá mě, jak propojit divadelní hereckou zkušenost se studiem dialogického jednání, tedy nepředmětného herectví, a pedagogické propedeutiky na Katedře autorské tvorby. V představení Víkend zkouším číst, vyprávět a hrát své texty.“

 

 

 

 

PÁTEK 18.1.

 

 

13-16 h

Kulatý stůl o zkušenostech s aplikacemi studijních disciplín KATaP

Burza zážitků, zkušeností a otázek: Jak se učí disciplíny KATaP na jiných pracovištích, v jiných institucích, v odlišných podmínkách? Jak dosáhnout porozumění tam, kde se mluví jiným „jazykem“? Co si o principech studia a jeho obsahu myslí „nezasvěcení“? Jak nejlépe předat smysl toho, oč jde? A o co vlastně jde? K diskusi u kulatého stolu jsou přizváni interní pedagogové KATaP, ale také absolventi či doktorandi katedry, kteří mají osobní zkušenost s vedením studijních disciplin KATaP mimo její domácí prostředí.

 

 

17:30 -20 h

Společná reflexe festivalu a dílčích výstupů

Celý festival nemá být pouze  zábavným produktem, ale také studijním materiálem i příležitostí k diskusi, reflexi práce a studia na KATaP. Chceme vystupujícím poskytnout zpětnou vazbu, která je důležitou součástí dalšího studia. Diskuse se zúčastní pedagogové i studenti KATaP, zvána je též zaujatá veřejnost.

 

 

od 20h

večírek

 

 

Výstava ve foijé

V rámci festivalu se uskuteční též výstava ilustrací Veroniky Hrčkové z knih Hliněný tygr Nepálské legendy a mýty, vydalo Argo 2007 a z Medaile za vytrvalost - A Medal for perseverance, autor Petr Musílek, překlad Christian Falvey, vydala Mezera 2007.

 

 

 

 

adresa konání přehlídky:

Malé Nosticovo divadlo nad Čertovkou (Kampa), Nosticova 2a, Praha 1, www.malenosticovo.com

 

 

bližší informace:

o.c@atlas.cz nebo na tel.:777 186 461 , www.divadlo.cz/spolekrichelieu

 

 

změna programu vyhrazena