Katedra autorské tvorby a pedagogiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Upřesňující info k podání přihlášek ke studiu

Upřesnění informace z webových stránek KATaP: autorské texty, životopis a výklad, proč chce uchazeč studovat na KATaP, elektronicky posílejte, prosím, na adresu anna.krakorova@damu.cz. Tyto (vámi) vytištěné texty jsou přílohou přihlášky (+ lékařské potvrzení o způsobilosti, fotografie a ověřené matur. vysvědčení, ev. bc. diplom).

Poslední konzultace k přijímacím zkouškám jsou 4. 4. a 7. 4.  v 15 hod. na katedře.

Termín pro podání přihlášek: nejpozději do 15. 4. 2017.