Katedra autorské tvorby a pedagogiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Klauzury KATAP

KLAUZURY KATEDRY AUTORSKÉ TVORBY A PEDAGOGIKY květen 2017, učebna č. 312

PONDĚLÍ 29. 5.

110:00–12:00 – pohyb, český a anglický program, v TANEČNÍM SÁLU! (Petra Oswaldová a
                          Jiří Lössl)
OBĚD
13:00–14:00 – herecká, začátečníci, český program (Jaroslava Pokorná)
14:00–14:45 – herecká, pokročilí, český program (Eva Čechová)
14:45–15:30 – přednes, 1. roč., český program (Markéta Potužáková, Michal Čunderle a
                        Pavel Zajíček)
15:30–16:15 – herecká, 1. roč., anglický program (Kateřina Daňková a Howard Lotker)

ÚTERÝ 30. 5.

10:00–10:45 – herecká, 1. roč., český program (Markéta Potužáková)
10:45–11:30 – přednes, pokročilí, prózy Ivana Vyskočila (Irena Pulicarová)
11:30–12:15 – písničky (Miloš Černý)
OBĚD
13:30–15:30 – dialogické jednání (Ivan Vyskočil)
15:30–16:30 – přednes, anglický program (Irena Pulicarová a Howard Lotker)

STŘEDA 31. 5.

10:00–13:30 – autorské prezentace, český a anglický program
OBĚD
14:30–16:30 – reflexe

ČTVRTEK 1. 6.

10:00–10:45 – hlas (Pavla Fendrichová)
10:45–11:30 – přednes, pokročilí, český program (Markéta Potužáková a Pavel Zajíček)
11:30–12:15 – autorské prezentace Erasmus (Eva Čechová)
12:15–13:00 – herecká, pokročilí, anglický program (Jan Hančil a Hana Malaníková)
OBĚD
14:30–17:30 – individuální pohovory

HOSPODA


Časy (hlavně ty průběžné) jsou orientační!