Katedra autorské tvorby a pedagogiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

KLAUZURY KATEDRY AUTORSKÉ TVORBY A PEDAGOGIKY

leden 2017, uč. 312 a 407

PONDĚLÍ 9. 1.

10:00–12:00 – pohyb, český a anglický program, pozor: TANEČNÍ SÁL!  

                        (Petra Oswaldová a Michaela Raisová)

12:30–13:30 – herecká, český program (Jaroslava Pokorná)

15:00 – AKADEMICKÁ OBEC A VOLBA REKTORA

 

ÚTERÝ 10. 1.

10:00–11:00 – hlas, český program (Ivana Vostárková)

11:00–13:00 – dialogické jednání, český a anglický program (Ivan Vyskočil)

PAUZA NA OBĚD

14:30–15:00 – herecká, anglický program (Kateřina Daňková a Howard Lotker)

15:00–16:30 – autorské prezentace I

 

STŘEDA 11. 1.

10:00–13:00 – řeč/přednes, český a anglický program (Markéta Potužáková, Michal

Čunderle, Irena Pulicarová a Pavel Zajíček)

PAUZA NA OBĚD

14:30–15:30 – autorské prezentace II

15:30–17:00 – písnička, český a anglický program (Přemysl Rut a Miloš Černý)

 

ČTVRTEK 12. 1.

10:00–10:30 – hlas, anglický program (Pavla Fendrichová)

10:30–12:00 – autorské prezentace III

PAUZA NA OBĚD

13:30–15:00 – herecká, český a anglický program (Jan Hančil, Hana Malaníková a Eva

Čechová, Markéta Potužáková a Marcela Šiková)

15:00–16:30 – reflexe autorských prezentací

 

PÁTEK 13. 1.

13:00–13:30 – individuální pohovory, anglický program, 1. roč.

13:30–15:30 – individuální pohovory, český program, 1. roč.