Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Otázky ke státním bakalářským zkouškám

(platné od akademického roku 2015 / 2016)

Historie a teorie oboru

HERECTVÍ ALD,REŽIE ALD,  DRAMATURGIE ALD, SCÉNOGRAFIE ALD

1.    ZVYKY, OBYČEJE, RITUÁLY, OBŘADY, SVÁTKY A POČÁTKY DIVADLA

Studijní materiály:

KOMÁREK, Stanislav. Příroda a kultura. Kapitola Příběh a mýtus, s. 171-174.

SOKOL, Jan. Člověk a náboženství. Kapitola Obřad a jeho výrazové prostředky, s. 53-60.

HEJDÁNEK, L. O umění. Kapitola Objev budoucnosti a umění, s. 9-16.

ELIADE, M. Mýty, sny a mystéria. Kapitola Mýty moderního světa.

Inspirační zdroje:

FRAZER, James Georgie. Zlatá ratolest.

CAMPBELL, Joseph. Proměny mýtu v čase.

CAMPBELL, Joseph. Primitivní mytologie.

LEVI-STRAUSS, Claude. Myšlení přírodních národů.

TURNER, Victor Witter. Průběh rituálu.

ELIADE, Mircea. Iniciace, rituály a tajné společnosti.

BROCKETT, O. G. Dějiny divadla.

2.    VELKÉ DIONÝSIE A ŘECKÁ TRAGÉDIE

Studijní materiály:

Král Oidipús (překlad Petr Borkovec a Matyáš Havrda)

STEHLÍKOVÁ, Eva. Řecké divadlo klasické doby.

Inspirační zdroje:

SCHERHAUFER, Peter. Čítanka z dejín divadelnej réžie I (kapitola Kto režíroval v antike).

BRAUN, K. Divadelní prostor.

PATOČKA, J. Epičnost a dramatičnost, epos a drama. In Divadlo, 17, 1966, č. 10, s. 1- 6.

3.    LOĎ BLÁZNŮ JAKO METAFORA SVĚTA (SHAKESPEARE V ZRCADLE DOBY)

Studijní materiály:

SHAKESPEARE, W. Král Lear (překlad M. Hilský).

HILSKÝ, M. Král Lear – doslov.

Přednášky:

HILSKÝ, M. Chvála bláznovství, Shakespearovi klauni a šašci

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000002-umeni-vcera-a-dnes/209251000030003-martin-hilsky-chvala-blaznovstvi-shakespearovi-klauni-a-sasci/

HILSKÝ, M. Shakespeare a zrod anglického divadla (ÚMK 29.4.2015)
https://www.youtube.com/watch?v=gxNhlpVHvYo

Inspirační zdroje:

FOUCAULT, M. Dějiny šílenství.

KOTT, J. Shakespearovské črty.

LUKEŠ, M. Mezi karnevalem a snem: Shakespearovské souvislosti.

4.    ZROD BAROKNÍHO DIVADELNÍHO PROSTORU

BRAUN, K. Divadelní prostor.

5.    VĚK ROZUMU (OSVÍCENSTVÍ) A DIVADLO

Studijní materiály:

ROUSSEAU, J. J. Dopis D´Alembertovi.

ŠAFAŘÍK, J. Člověk ve věku stroje.

Inspirační zdroje:

HUME, D. O normě vkusu.

ŠEVČÍK, O. Architektura – historie – umění: Kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století, oddíl - kapitoly Osvícenství – sebedůvěra rozumu a projekt moderní doby, od s. 239.

6.    ÚSVIT MODERNÍ DOBY A JEJÍ VLIV NA DIVADLO

Studijní materiály:

BROCKETT, O. G. Dějiny divadla, oddíl 14 (s. 516)

IBSEN, H. Peer Gynt.

COURBET, G. Setkání (Dobrý den, pane Courbete), 1854 – analýza obrazu v kontextu doby.

Inspirační zdroje:

MOUSSINAC, Léon. Divadlo od počiatku po naše dni.

HYVNAR, J. Francouzská divadelní reforma.

FRIEDELL, Egon. Kulturní dějiny novověku: krize evropské duše od černé smrti po první světovou válku I-II.

HANUŠ, J. Historie moderní doby.

JOHNSON, P. Zrození moderní doby.

LOEWENSTEIN, B. Projekt moderny. O duchu občanské společnosti a civilizace.

TUFFELLI, N. Umění 19. století: 1848-1905.

7.    RUSKÁ AVANTGARDA V KONTEXTU EVROPSKÉHO DIVADLA

Studijní materiály:

HYVNAR, J. Herec v moderním divadle. (studie k Stanislavskému, Čechovovi, Vachtangovovi, Mejercholdovi)

TAIROV, A. J. Odpoutané divadlo. (do s. 126)

Inspirační zdroje:

ČECHOV, M. O herecké technice.

ČECHOV, M. Hercova cesta.

SCHERHAUFER, P. Čítanka z dejín divadelnej réžie III.

BARBA, E., SAVARESE, N. Slovník divadelní antropologie.

8.    FUTURISMUS A DADAISMUS

Studijní materiály:

MARINETTI, Filippo Tommaso. Osvobozená slova.

PÖRTNER, P. Experimentální divadlo.

Inspirační zdroje:

SCHERHAUFER, P. Čítanka z dejín divadelnej réžie III, kapitoly Revolta a experiment a Dada a surrealismus.

Modernismus (v knihovničce KALD).

9.    BAUHAUS

Studijní materiály:

WHITFORD, Frank. Bauhaus.

Inspirační zdroje:

Dostupné studijní materiály k Bauhausu v knihovně DAMU (obrázkové encyklopedie i studie o divadle)

10.  E. F. BURIAN

Studijní materiály:

SCHERL, Adolf. E. F. Burian-divadelník. In K dějinám české avantgardy.

ADÁMEK, J. Divadlo poutané hudbou (Z odkazu E. F. Buriana).

BURIAN, E. F. Polydynamika.

Inspirační zdroje:

SRBA, Bořivoj. Poetické divadlo E. F. Buriana.

KLADIVA, Jaroslav: E. F. Burian.

BURIAN, Jan. Nežádoucí návraty E. F. Buriana.

HILAR, K. H. Pražská dramaturgie.

11.  BERTOLT BRECHT

Studijní materiály:

BRECHT, B. Myšlenky, kapitola Zcizující efekty v čínském herectví, s. 39-49 a kapitola Pouliční scéna, s. 50-60.

BRECHT, B. O divadelnom umení, s. 149-165.

Inspirační zdroje:

GROSSMAN, J. Mezi literaturou a divadlem I.

GROSSMAN, J. Analýzy.

GROSSMAN, J. Doslovy in Divadelní hry.

KLÍMA, M. a kol. Jan Grossmann. (Díl 4)

12.  ANTONIN ARTAUD

Studijní materiály:

KOPECKÝ, J. Divadlo Antonina Artauda: život, dílo, sny.

ARTAUD, A. Divadlo krutosti. In Texty (díl 1) nebo např. In Scénografie, č. 4 (1968), s. 79-83.

ARTAUD, A. Divadlo a mor. In Divadlo, listopad, 1965.

Inspirační zdroje:

KOPECKÝ, J. Antonin Artaud – poslední z prokletých.

HYVNAR, J. Herec v moderním divadle.

13.  JOHN CAGE A JEHO KOMPOZIČNÍ PŘÍSTUPY  V HUDBĚ A PERFORMANCE  V  KONTEXTU AMERICKÉ AVANTGARDY

Studijní materiály:

CAGE, John. Silence.

ARONSON, Arnold. Americké avantgardní divadlo.

Inspirační zdroje:

CAGE, J. Composition in Retrospect.

DORŮŽKA, Petr (ed.). Hudba na pomezí.

KOFROŇ, Petr. Grafické partitury.

KAHN, Souhlas. Noise Water Meat.

ROSS, Alex. Zbývá jen hluk.

TOPOLSKI, Jan (ed.). Nowa muzyka amerykańska.

JIŘIČKA, L. Od radioartu k hudebnímu divadlu.

 

Historie a teorie alternativního a loutkového divadla

HERECTVÍ ALD,REŽIE ALD,  DRAMATURGIE ALD, SCÉNOGRAFIE ALD 

A. Loutkové divadlo

 1. Tradiční loutkové divadlo v Evropě a základní typy loutek
 2. Asijské tradiční loutkové divadlo a základní typy loutek
 3. Moderní loutkové divadlo od konce 19. století do 2. světové  války
 4. Loutkové divadlo 2. poloviny 20. století s ohledem na české  specifikum
 5. Současné loutkové divadlo

B. Složky divadelního díla (kořeny – vývoj – současnost)

 1. Divadlo – společnost – divák (antika – středověk – Shakespeare – dvorská divadla – lidová divadla – měšťanská divadla – éra ideologií – současnost)
 2. Dramaturgie a vztah k textu (divadlo interpretace – autorské divadlo – postmoderní koláž)
 3. Prostor a světlo (antika – středověk - Shakespeare – kukátkové jeviště – moderna a avantgardy – od 2. světové války do současnosti)  
 4. Scénografie, kostýmy, masky (antika – středověk – Shakespeare – kukátkové jeviště – moderna a avantgardy – od 2. světové války do současnosti)
 5. Herectví (Stanislavskij – Brecht – Artaud – Grotowski)
 6. Režie (od divadla hereckých hvězd přes režiséra jako svrchovanou autoritu po režii jakožto funkci)

 

V Praze dne 5. 5. 2016                          

MgA. Jiří   Havelka Ph.D. - vedoucí katedry ALD

Za správnost: Jitka Nohová