Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Aktuální termíny odevzdání bakalářských prací a státních bakalářských zkoušek

akademický rok 2017/2018.

Pravidla pro vypracování a úpravu písemné bakalářské práce.

Podrobnější informace katedry ALD - termíny, formulář Interní přihlášky k BA zkoušce, otázky k teoretické části zkoušky, doporučená literatura najdete zde.

Pro připuštění ke státní BA zkoušce je třeba splnit následující:

1) Nahlásit NÁZEV PÍSEMNÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE: nejpozději do 31. ledna 2018

Student si zvolí téma práce a konzultanta, kterého o vedení práce osobně požádá. Formulaci názvu písemné bakalářské práce studenti před odevzdáním zkonzultují s MgA. Vladimírem NOVÁKEM, který vede předmět Konzultace k bakalářské zkoušce. V rámci výuky tohoto předmětu bude probíhat PŘÍPRAVA OTÁZEK K TEORETICKÉ ČÁSTI ZKOUŠKY.

Téma BA práce, název práce a jméno konzultanta (= vedoucího, školitele), odevzdají studenti letošních 3. ročníků (osobně nebo pošlou mailem na jitka.nohova@damu.cz ) do kanceláře katedry pí. Nohové.

2) Absolvovat bakalářský program (splnit zkoušky, zápočty a dosáhnout požadovaného počtu kreditů – 180 kreditů).

3) Před konáním zkoušky mít zapsanou klasifikaci předmětů v KOS, uzavřít ročník na studijním oddělení.

4) Odevzdat písemnou diplomovou práci (vytištěnou a na CD)  – odborně řečeno VYSOKOŠKOLSKOU KVALIFIKAČNÍ PRÁCI – VŠKP.

KOS – vyplnit Identifikační formulář VŠKP, a to pro každý typ práce:

a) studenti herectví, režie a dramaturgie – typ A teoretická práce;

b) studenti scénografie – typy A + B hra, scénář, dokumentace.

Cesta: www.amu.cz / Pro studenty / KOS – přihlásit se / Státní zkoušky / Závěrečné práce / Editace textu / bude třeba doplnit (Pokud si nebudete vědět rady, pomůže pí. Nohová) – překlad názvu diplomové práce do angličtiny, abstrakt práce česky, abstrakt práce anglicky; uložit.

V dolní části stránky najdete odkazRámcová licenční smlouva. Prostudujte si předemtext, ať víte, co podepisujete.

Vedoucí pedagogové studijních programů:

3. ročník herectví ALD: Jan Mikulášek

3. ročník režie-dramaturgie ALD: doc.MgA.Mgr. Karel Fr.Tománek

3. ročník scénografie ALD: Mgr. Andrea Králová, Ph.D.

UPOZORNĚNÍ: Studenti, kteří neabsolvují bakalářskou zkoušku, nemohou podle VŠ zákona pokračovat ve studiu magisterského programu.

Téma a název písemné diplomové práce:

nejpozději do středy 31. ledna 2018.

formulář web KALD

Zimní termín státní BA zkoušky:

v pátek 26. ledna 2018.

Odevzdání PÍSEMNÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE v předepsané úpravě:

ve středu 21. prosince 2017.

Jarní termín státní BA zkoušky:

v pondělí a v úterý 25.-26. června 2018 (dle počtu přihlášených diplomantů).

Odevzdání PÍSEMNÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE v předepsané úpravě:

v pondělí 22. května 2018.

Podzimní termín státní BA zkoušky:

v pondělí a v úterý 17.-18. září 2018 (dle počtu přihlášených diplomantů).

Odevzdání PÍSEMNÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE v předepsané úpravě:

v pondělí 21. srpna 2018.

 

MgA. Jiří   Havelka, Ph.D. - předseda zkušební BA komise

V Praze dne  31.10. 2017

Za správnost: Jitka Nohová