Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Aktuální termíny odevzdání bakalářských prací a státních bakalářských zkoušek

akademický rok 2016/2017.

Pravidla pro vypracování a úpravu písemné bakalářské práce.

Podrobnější informace katedry ALD - termíny, formulář Interní přihlášky k BA zkoušce, otázky k teoretické části zkoušky, doporučená literatura najdete zde.

Pro připuštění ke státní BA zkoušce je třeba splnit následující:

1) Nahlásit  NÁZEV  PÍSEMNÉ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE: nejpozději do 31. ledna 2017

Student si zvolí téma práce a konzultanta, kterého o vedení práce osobně požádá. Formulaci názvu písemné bakalářské prácestudenti před odevzdáním zkonzultují s MgA. Vladimírem NOVÁKEM, který vede předmět Konzultace k bakalářské zkoušce. V rámci výuky tohoto předmětu bude probíhat PŘÍPRAVA OTÁZEK K TEORETICKÉ ČÁSTI ZKOUŠKY.

Téma BA práce, název práce a jméno konzultanta (= vedoucího, školitele), odevzdají studenti letošních 3. ročníků (osobně nebo pošlou mailem na jitka.nohova@damu.cz ) do kanceláře katedry pí. Nohové.

2) Absolvovat bakalářský program (splnit zkoušky, zápočty a dosáhnout požadovaného počtu kreditů – 180 kreditů).

3) Před konáním zkoušky mít zapsanou klasifikaci předmětů v KOS, uzavřít ročník na studijním oddělení.

4) Odevzdat písemnou diplomovou práci (vytištěnou a na CD)  – odborně řečeno VYSOKOŠKOLSKOU KVALIFIKAČNÍ PRÁCI – VŠKP.

KOS – vyplnit Identifikační formulář VŠKP, a to pro každý typ práce:

  • studenti herectví, režie a dramaturgie – typ A teoretická práce;
  • studenti scénografie – typy A + B hra, scénář, dokumentace.

Cesta: www.amu.cz / Pro studenty / KOS – přihlásit se / Státní zkoušky / Závěrečné práce / Editace textu / bude třeba doplnit (Pokud si nebudete vědět rady, pomůže pí. Nohová) – překlad názvu diplomové práce do angličtiny, abstrakt práce česky, abstrakt práce anglicky; uložit.

V dolní části stránky najdete odkaz Rámcová licenční smlouva. Prostudujte si předem text, ať víte, co podepisujete.

Vedoucí pedagogové studijních programů:

3. ročník herectví ALD: MgA. Martin Kukučka, MgA. Lukáš Trpišovský, Ph.D.

3. ročník režie-dramaturgie ALD: MgA. Jiří Havelka, Ph.D.

3. ročník scénografie ALD: MgA. Jan Bažant, Ph.D.

UPOZORNĚNÍ: Studenti, kteří neabsolvují bakalářskou zkoušku, nemohou podle VŠ zákona pokračovat ve studiu magisterského programu.

Zimní termín státní BA zkoušky - opravný v pátek 27. ledna 2017

odevzdání PÍSEMNÉ DIPLOMOVÉ PRÁCEv předepsané úpravě a INTERNÍ PŘIHLÁŠKY (viz web KALD) ve středu 21. prosince 2016.

Jarní termín státní BA zkoušky v pondělí a v úterý 26. - 27. června 2017

 (dle počtu přihlášených diplomantů)

odevzdání PÍSEMNÉ DIPLOMOVÉ PRÁCEv předepsané úpravě a INTERNÍ PŘIHLÁŠKY (viz web KALD) v pondělí 22. května 2017.

Podzimní termín státní BA zkoušky v pondělí a v úterý 18. - 19. září 2017

 (dle počtu přihlášených diplomantů)

odevzdání PÍSEMNÉ DIPLOMOVÉ PRÁCEv předepsané úpravě a INTERNÍ PŘIHLÁŠKY (viz web KALD) v pondělí 21. srpna 2017.

 

MgA. Jiří Havelka, Ph.D. předseda zkušební BA komise

V Praze dne  27.10. 2016.

Za správnost: Jitka Nohová