Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Postupové zkoušky a zadání témat písemných prací

v akademickém roce 2013 / 2014.

 1. DVOŘÁKOVÁ Kateřina
  Reflexe: „TVORBA, PROCES“.
  Vedoucí: MgA. Adámek Jiří
  Oponent: Mgr. Tichý Zdeněk
 2. HNILIČKA František
  Reflexe: „TRÉMA A STUD JAKO VÝCHOZÍ BOD“.
  Vedoucí: MgA. Adámek Jiří
  Oponent: prof. Klíma Miloslav
 3. HRON Tomáš
  Reflexe: „9SOL – MISSION: IMPROGRESSIBLE“.
  Vedoucí: doc. Bečka Marek
  Oponent: doc. Kočvarová-Schartová Marketa
 4. KRANICH Dan
  Reflexe: „TERAPIE DIVADLEM“.
  Vedoucí: MgA. Málková-Spoustová Eva
  Oponent: MgA. Šplíchalová Kateřina
 5. MÄRCOVÁ Sára
  Reflexe: „PROCES TVORBY DOKUMENTÁRNÍHO DIVADLA“.
  Vedoucí: MgA. Havelka Jiří
  Oponent: MgA. Adámek Jiří
 6. NÁDVORNÍKOVÁ Tereza
  Reflexe: „JÁ NE, TO ON …“. (psychické bloky v herecké práci)
  Vedoucí: MgA. Málková-Spoustová Eva
  Oponent: Mgr. Ljubková Marta
 7. POPOVIČOVÁ Veronika
  Reflexe: „DEFORMÁCIA HERCA NA KONZERVATÓRIU“.
  Vedoucí: MgA. Havelka Jiří
  Oponent: MgA. Tejnorová Petra
 8. VALENOVÁ Lucie
  Reflexe: „PRAVDA ČTYŘ KRVÍ – DEVÍTINA 9SOLU“.
  Vedoucí: MgA. Měcháček Tomáš
  Oponent: Mgr. Tichý Zdeněk

V Praze dne 31. března 2014

MgA. Jiří Havelka Ph.D. - vedoucí katedry ALD

Za správnost: Jitka Nohová