Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Výsledky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia pro obory herectví, režie, scénografie ALD

pro akademický rok 2016 / 2017

Na základě výsledků II. kola přijímacích zkoušek 2016/2017 na 2leté navazující magisterské studium – jsou navrženi k přijetí tito uchazeči (řazeno abecedně):

na obor herectví ALD:

  • Karda Ladislav                           bakalář KALD
  • Mikulová Nataša                                bakalář KALD
  • Přichystalová Lumíra                   bakalář KALD
  • Šurková Julie                             bakalář KALD

na obor režie ALD:

  • Maksymov Jakub             bakalář KALD

na obor scénografie ALD:

  • Fleková Klára                             bakalář KALD
  • Hásková Marie                           bakalář KALD
  • Kalivodová Anežka                     bakalář KALD
  • Rajnišová Natálie                       bakalář KALD

Uchazeči, kteří neuspěli, obdrží v zákonné lhůtě rozhodnutí děkana DAMU o nepřijetí ke studiu. Postupem do II. kola prokázali značnou míru talentu, na přijetí ke studiu v letošním roce to však nestačilo. Členové komise všem za účast děkují a přejí hodně sil do další práce.

 

V Praze dne 21. 9. 2016

Za správnost: Jitka Nohová