Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Scénografie ALD – I. kolo

3leté bakalářské studium

Na základě výsledků I. kola postupují do II. kola přijímacích zkoušek na obor SCÉNOGRAFIE ALD - 3leté bc. studium - tito uchazeči (řazeno abecedně):

II. kolo:  pátek 7., sobota 8. a neděle 9. dubna 2017

  1. Bognárová Theodora
  2. Havlová Tereza
  3. Hédervári Laura
  4. Šolc Jan
  5. Šulík Jakub
  6. Traburová Veronika
  7. Traore Louis

Výše jmenovaným uchazečům bude poslána pozvánka do II. kola na mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce ke studiu.

Uchazeči, kteří v I. kole neuspěli, obdrží v zákonné lhůtě rozhodnutí děkana DAMU o nepřijetí ke studiu. Podle § 50/6 Zákona 111/98 o vysokých školách mají možnost požádat sekretariát katedry o zaslání bodového hodnocení jednotlivých částí talentové zkoušky.

 

V Praze dne 7. 3. 2017

Za správnost: Jitka Nohová

jitka.nohova@damu.cz

+420 737 464 971