Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Režie-dramaturgie - II. kolo

3leté bakalářské studium

Na základě výsledků  II. kola přijímacích zkoušek 2017/2018 jsou navrženi k přijetí na obor Režie-dramaturgie  ALD - 3leté bc. studium – tito uchazeči (řazeno abecedně):

  1. Bártová Johana
  2. Rothermel Emil
  3. Říhová Eliška
  4. Šklíbová Zuzana

Uchazeči, kteří ve II. kole neuspěli, obdrží v zákonné lhůtě rozhodnutí děkana DAMU o nepřijetí ke studiu. Postupem do II. kola prokázali značnou míru talentu, na přijetí ke studiu v letošním roce to však nestačilo. Členové komise všem za účast děkují a přejí hodně sil do další práce.

Podle § 50/6 Zákona 111/98 o vysokých školách se mají všichni možnost seznámit s hodnocením komise.

Na vyžádání sekretariát katedry zašle mailem bodové hodnocení jednotlivých částí talentové zkoušky.                  

 

V Praze dne 10. 4. 2017

Za správnost: Jitka Nohová

jitka.nohova@damu.cz

+420 737 464 971