Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Navazující MA studium - režie-dramaturgie - I. kolo - uchazeči z jiných oborů a VŠ

duben 2017

Na základě výsledků  I. kola přijímacích zkoušek 2017/2018 do 2letého navazujícího magisterského studia – postupují do II. kola, které se bude konat ve středu 10. května 2017 od 14.30 do 17.30 hod. tito uchazeči (řazeno abecedně):

obor HERECTVÍ ALD:

 1. Karásek Lukáš                     

obor REŽIE ALD:

 1. Mindošová Terézia
 2. Sticzayová Sofie
 3. Vatulíková Andrea

obor DRAMATURGIE ALD:

 1. Jonášová Helena
 2. Kerle Tereza
 3. Píza Ludvík
 4. Stárková Jana

obor SCÉNOGRAFIE ALD:

 1. Srpková Karolína
 2. Štysová Debora
 3. Ziębińska Olga

Výše jmenovaným uchazečům byla poslána pozvánka do II. kola na mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce ke studiu.

Uchazeči, kteří v I. kole neuspěli, obdrží v zákonné lhůtě rozhodnutí děkana DAMU o nepřijetí ke studiu. Podle § 50/6 Zákona 111/98 o vysokých školách mají možnost požádat sekretariát katedry o zaslání bodového hodnocení talentové zkoušky.       

 

V Praze dne 28.4. 2017                         

Za správnost: Jitka Nohová

jitka.nohova@damu.cz

+420 737 464 971