Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Navazující MA studium – II. kolo – květen 2017

herectví ALD, režie ALD, dramaturgie ALD, scénografie ALD

Na základě výsledků II. kola přijímacích zkoušek 2017/2018 na 2leté navazující magisterské studium – jsou navrženi k přijetí tito uchazeči (řazeno abecedně):

na obor herectví ALD:

  • Cikán Martin                      bakalář KALD
  • Migač Dominik                    bakalář KALD

na obor scénografie ALD:

  • Králíková Františka             bakalář KALD
  • Štysová Debora                  uchazečka z jiné VŠ
  • Ziebińska Olga                   uchazečka z jiné VŠ

Uchazeči, kteří neuspěli, obdrží v zákonné lhůtě rozhodnutí děkana DAMU o nepřijetí ke studiu. Postupem do II. kola prokázali značnou míru talentu, na přijetí ke studiu v letošním roce to však nestačilo. Členové komise všem za účast děkují a přejí hodně sil do další práce.

 

V Praze dne 12. 5. 2017.

Za správnost: Jitka Nohová.