Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Herectví ALD – II. kolo

3leté bakalářské studium

Na základě výsledků  II. kola přijímacích zkoušek 2017/2018 jsou navrženi k přijetí na obor  Herectví ALD – 3 leté bc. studium – tito uchazeči (řazeno abecedně):

  1. Bejčková Kateřina
  2. Fendrych Matouš
  3. Formanová Antonie
  4. Janků Leontýna
  5. Páník Adam
  6. Šíma Matěj
  7. Šumbera Matěj
  8. Ulihrach Ondřej
  9. Vápeníčková Karin
  10. Vosobová Sára

Uchazeči, kteří ve II. kole neuspěli, obdrží v zákonné lhůtě rozhodnutí děkana DAMU o nepřijetí ke studiu. Postupem do II. kola prokázali značnou míru talentu, na přijetí ke studiu v letošním roce to však nestačilo. Členové komise všem za účast děkují a přejí hodně sil do další práce.

Podle § 50/6 Zákona 111/98 o vysokých školách se mají všichni možnost seznámit s hodnocením komise.

Na vyžádání sekretariát katedry zašle mailem bodové hodnocení jednotlivých částí talentové zkoušky.

 

V Praze dne 11. 4. 2017                         

Za správnost: Jitka Nohová

jitka.nohova@damu.cz

+420 737 464 971