Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia

pro uchazeče z jiných VŠ a ze zahraničí (studium v českém jazyce).

Nároky na uchazeče:

Absolventi bakalářského studia KČD DAMU, JAMU, UMPRUM, AVU, Architektury na ČVUT nebo absolventi stejného stupně vzdělání na neuměleckých školách příbuzného zaměření s podmínkou složení talentové zkoušky.

Zadání pro přijímací řízení do magisterského studia pro uchazeče z jiných VŠ

Uchazeč si pro 1. kolo připraví:

1. Písemně zaměření svého magisterského studia, vycházející z poznatků získaných během bakalářského studia:

  • Kde vidím své limity;
  • kterým směrem bych se chtěl rozvíjet;
  • kterou divadelní oblast chci zkoumat do hloubky a v budoucnu se jí věnovat;   atd.

rozsah: max. 2 strany

2. Písemně návrh konkrétního magisterského divadelního projektu pro první ročník studia s důrazem na autorský přístup.

rozsah: max. 2 strany

V případě postupu do 2. kola si uchazeč připraví:

Ústní reflexi dosavadního studia a jména pedagogů, s kterými by rád magisterské studium konzultoval.

Na základě výsledků přijímacího řízení budou uspořádány okruhy pedagogů-tutorů a jejich magisterských studentů. Komise si vyhrazuje právo navrhnout studentovi jiné zaměření studia, případně přepracování projektu po vzájemné dohodě.

Termín odevzdání PŘIHLÁŠKY ke studiu: 28.2. 2017

Termín odevzdání ZADÁNÍ – bod 1. a 2.: 31. 3. 2017

Termín 1. kola – bez osobní přítomnosti uchazeče: 26. 4. 2017

Termín 2. kola – pohovor: 10. 5. 2017      

 

V Praze dne 24. 2. 2017

MgA. Jiří  Havelka, Ph.D.

vedoucí katedry ALD

 

Za správnost: Jitka  Nohová