Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Mgr. Nina Malíková

Životopis

*18.10. 1945       v Praze

1964                    maturita na střední škole v Praze (francouzština, ruština)

1964                    FFUK v Praze, obor čeština - francouzština

1965 – 1969        studium divadelní vědy na katedře Dějin a teorie divadla

Filosofické fakulty University Karlovy v Praze.

Diplomová práce o Gastonu Batym a jeho tvorbě pro loutkové divadlo („Vrcholná léta divadelní práce Gastona Batyho – hlavně dosud nevytěžená kapitola divadelní činnosti Gastona Batyho, tj. jeho poměr k loutkové tvorbě“, Praha 1969).

1969                    promoce v oboru dějin a teorie divadla, krátkodobě tajemnice katedry Dějin a teorie divadla FFUK

1970 - 1973         lektorka Divadla Vítězného února v Hradci Králové

1973 - 1984         dramaturg Divadla S.K. Neumanna v Praze - spolupráce

s režisérem Otomarem Krejčou mj. na inscenacích A.P. Čechova "Platonov", G.Preissové "Eva krajčířka", P.Corneille "Magická komedie" a s režisérem Janem Grossmanem na inscenacích A.P.Čechov „Strýček Váňa", Sofoklés "Oidipus".

1984 - dosud        odborná pracovnice v oblasti loutkového divadla v Divadelním ústavu v Praze

Jazyková vybavenost

aktivní znalost: francouzština (maturita), ruština (maturita), němčina, polština,

 srbochorvatština

pasivní znalost: angličtina

Studijní pobyty a přednášky v zahraničí

 • l972 - tříměsíční stipendium v Paříži - práce na studii o Gastonu Batym
 • l993 - universita Gent (Belgie) přednáška na téma " Vzájemné vztahy  a ovlivňování českého a zahraničního loutkového divadla"
 • l994 - Universita Connecticut (USA) přednáška na loutkářském festivalu "Publikační činnost UNIMA, odborné loutkářské časopisy a jejich problémy"
 • 1995 - Kulturní dům Elancourt, Francie – přednáška na téma „Historie a současnost českého loutkového divadla“ – u příležitosti Dnů české kultury
 • 2005 září – přednáška o současném českém loutkovém divadle –  Saquenay , Kanada
 • 2007 březen (24.3.) – přednáška „Les marionnettes tcheques comme l expression de la culture nationale“ v českém kulturním centru v Paříži, Francie
 • 2007 listopad  (26. 11.) – přednáška „Historie a současnost českého loutkového divadla“ u příležitosti kulturní akce „Okno  do české republiky“, Tolosa, Španělsko.
 • 2009 – Lecture “ L histoire et le théatre de la marionnette contemporain en Ŕépublique tcheque”  organisée par THEMAA pedant le festival a Charleville-Mézieres
 • 2012 - Le rôle spécifique du théâtre de marionnettes tchèque dans le régime totalitaire - Marionette et censure: interdictions, prscriptions, formatages (Censures/Propagandes/Reésistances), THEMAA, Paris2012

Zahraniční spolupráce – workshopy, inscenace

 • 1989 - měsíční pobyt v Institut internationale de la marionnette, dramaturgická spolupráce na inscenaci Josefa Krofty " Hra o lásce a smrti"
 • 2004 – Montréal, Kanada – Théatre l Illusion workshop „ Métier marionnetise I.“ spolu s Aloisem Tománkem na téma „marionety“ v tradici i současnosti Téma: „Don Juan“
 • 2005 – Montréal, Kanada – Théatre l Illusion workshop „Métier marionnettisteII.“ spolu s Markem Bečkou na téma“Kráska a zvíře“
 • 2006 – Montréal, Kanada – Théatre l Illusion workshop „Métier marionnettiste III.“ spolu s  Markem Bečkou  na téma „Aucassin a Nicolette“
 • 2005, 2006  spolupráce na scénáři a dramaturgie inscenace „Chantefable“ (Aucassin a Nicolette“ v Théatre l Illusion, Montréal, Kanada – premiéra listopad 2006.
 • 2007 – dramaturgie inscenace W.Shakespeara (režie K.Brožek) ve Starém divadle v Nitře- Slovenská republika  - premiéra březen 2007  

Publikační činnost

 • překlad a úprava hry Serge Ganzla "Kapitán Fracasse"
 • překlad a úprava hry Lemerciera de Neuville " Nemožné drama",
 • překlad a úprava hry (anonymus) "Krvavá jeptiška 
 • překlad studie Charlese Magnina " Dějiny loutkového divadla v Evropě" (vydáno jako skripta DAMU, Praha1992)
 • Charles Magnin „ Dějiny loutkového divadla v Evropě“ I. díl (doplněné, rozšířené vydání), AMU, Praha 2006
 • Malíková, Nina –Petr Pavlovský: Společenská emancipace evropského loutkářství a jeho česká specifika -  in Živé dědictví loutkářství Zuzana Vojtíšková(Ed.), Akademie múzických umění, Praha 2013, ISBN 978 – 80 – 7331 – 279 – 4 ( AMU v Praze), ISBN 978 – 80 – 905249 – 1 – 0 ( Muzeum loutkářských kultur Chrudim)
 • Malíková Nina: Modern Czech Puppets -  in  Strings Attached – The living tradition of czech puppets, Columbus Museum of Arts, Ohio, USA 2013, ISBN   978 – 0 – 91 8881 – 68 – 7
 • Malíková, Nina: Lojza a jeho svět loutek in: Alois Tománek – scénograf, Muzeum loutkářských kultur, 2013ISBN  978 – 80 – 905249-3-4

Autorka či spoluautorka následujících publikací:

 • Josef Krofta-Babylónská věž, DRAK a Pražská scéna 1993
 • Czech Puppets(anglicky), Pražská scéna 1995
 • Svět loutek včera a dnes, Muzeum loutkářských kultur, Chrudim 1997
 • Předmluva k publikaci Henryka Jurkowského Magie loutky, Nakladatelství Studia Ypsilon, Praha
 • Plzeňské loutkářství (spolu s Pavlem Vašíčkem), Divadlo Alfa, Plzeň 2000
 • DRAK, Mor na ty vaše rody (kolektiv autorů), Pražská scéna 2001
 • Šamani, mágovia a komedianti (kolektiv autorů), Divadelný ústav Bratislava, 2002
 • Czech puppet theatre yesterday and today – koncepce a články 2006, Divadelní ústav Praha
 • Miloslav Klíma, Karel Makonj a kol. Josef Krofta  - inscenační dílo  - článek Kroftova revoluční freska, Pražská scéna 2003, Praha

Zahraniční publikační činnost

 • E pur si muove – příspěvky v číslech, 03 Josef Krofta (Nina Malíková Restoring Lost Illusions avril 2004, 04, avril 2005 The enfant terrible p. 24)
 • Báb Tár IV – o časopisu Loutkář (2007)
 • Báb Tár V – Buchty a loutky (2007)
 • PUK
 • Das Andere Theater
 • Odborné články v českých divadelních časopisech a revuích: Svět a divadlo, Czech Theatre, Divadelní noviny, Divadelní revue

Působení v UNIMA - Union internationale de la marionnette

 • členka exekutivy UNIMA 1988 - 2000
 • předsedkyně Publikační komise UNIMA 1988 - 1996  (zejména spolupráce na mezinárodních loutkářských kalendářích s loutkářskou tématikou)
 • členka Evropské komise UNIMA 1988 - 1996
 • Spolupráce na World Encyklopedia of Puppetry Arts (převážná část hesel týkajících se českého loutkářství)
 • Předsedkyně Českého střediska UNIMA od r. 1995

Organizační činnost:

Od roku 1966 byla pověřena dramaturgií a organizací festivalu Přelet nad loutkářským hnízdem (koná se od r. 1991 každoročně a v různých divadelních sálech v Praze), v této souvislosti organizovala mj. mezinárodní seminář na téma„ Problémy současného českého loutkového divadla“.

V roce 1999 a 2000 jsem byla předsedkyní poroty mezinárodního loutkářského festivalu PIF v Zagrebu v Chorvatsku

V letech 1998, 2000, 2002 jsem zajišťovala dramaturgii a reprezentaci české účasti na loutkářském festivalu Bábkarská Bystrica ve Slovenské republice

V r. 2004 a 2006 jsem byla členkou poroty mezinárodního loutkářského festivalu Bábkárská Bystrica ve Slovenské republice, v roce 2005 a 2007 předsedkyní poroty mezinárodního loutkářského festivalu Spectaculo interesse v Ostravě.

Členka muzejní rady Muzea loutkářských kultur v Chrudimi – v této souvislosti organizovala v r. 2003 mezinárodní sympozium ke 35. výročí založení MLK v Chrudimi a v r. 2004 mezinárodní sympozium „Jan Malík – osobnost a tvůrce“ tamtéž.

2012 – „ Století s Loutkářem“ (místo konání Skupova Plzeň – zahraniční seminář, výstava).

„ Loutka a terapie“ (místo konání DAMU, v rámci Přeletu nad loutkářským hnízdem).

Další aktivity

 • od r. 1993                  redaktorka časopisu Loutkář
 • od r. 2000                  šéfredaktorka časopisu Loutkář
 • 1998 – 2006              dramaturg v Divadle Lampion v Kladně

Pedagogická činnost

Od r. 1970 pedagog – dosud odborná asistentka na Akademii múzických umění v Praze, DAMU, katedra loutkářství  (nyní katedra alternativního a loutkového divadla) - přednášky z oblasti dějin zahraničního loutkového divadla (trendy současného světového loutkového divadla) a dějin českého loutkového divadla po r. 1945.

Předměty

 • Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech I., II.

Sylaby, osnovy a literatura těchto předmětů - viz Studijní informační systém KOS na www.amu.cz .

Členka státní zkušební komise magisterských zkoušek na KALD DAMU s funkcí tajemnice komise.