Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Mgr. Kateřina Lešková Dolenská, Ph.D.

Životopis

*1980 v Praze

Studium:

2005 - 2009 Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze, Katedra alternativního a loutkového divadla, specializace na historii a současnost českého a světového loutkového divadla (Ph.D.)

1999 - 2005 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Divadelní věda (Mgr.)

Publikační činnost

Periodika česká: Loutkář, Divadelní noviny, Divadelní revue, Taneční zóna, Amatérská scéna, Czech Theatre, Newsletter IDU, Divadlo a interakce, Týdeník rozhlas, MF Dnes

Periodika zahraniční: Double, Teatr Lalek, Báb-tár

Další aktivity

Od 2006 – redaktorka časopisu Loutkář

2002 - 2012 – ext. redaktorka Českého rozhlasu 3 – Vltava

2009 - 2010 spolupráce s Divadlem Minor (PR)

Členství v odborných porotách a divadelních organizacích:

Od 2013 členka výboru Sdružení českých divadelních kritiků

Od 2011 členka Dramaturgické rady Institutu umění-Divadelního ústavu, Praha

Od 2007 členka Mezinárodní loutkářské organizace UNIMA

Od 2006 členka Teatrologické společnosti

2012 - členka odborné poroty na 29. ročníku festivalu Skupova Plzeň

2009 - členka odborné poroty na 20. ročníku festivalu Mateřinka

Aktivní účast na mezinárodních sympoziích

Dramaturgia bábkového a obrazového divadla (2013)

Současné prostředky mediální komunikace (2012)

Problémy současného českého loutkového divadla v evropském kontextu (2010)

Výstavy

2009 - 2013 – kurátorka výstavy Loutky po roce nula pro Institut umění-Divadelní ústav (Maďarsko, Francie, Jižní Korea)

2012 – kurátorka výstavy Století s Loutkářem (Muzeum Loutek v Plzni, Divadlo Minor)

2009 – samostatná výstava vlastních divadelních fotografií na festivalu Méli môme v Remeši (Zachytit nezachytitelné)

Pedagogická činnost

Od r. 2012 přednáší dějiny světového a českého loutkového divadla v anglickém kurzu pro zahraniční studenty

2012 - přednášky o českém loutkovém divadle v rámci Letní školy slovanských studií na FF UK pro zahraniční studenty

2011 - Přednášky o českém loutkovém divadle v USA - San Diego (Space 4 Art), Atlanta (National Puppetry Festival)

Předměty

  • Hledání souvislostí/The Search for Context
  • Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech (evropské loutkové divadlo - History of European Puppet Theatre)

Sylaby, osnovy a literatura předmětu - viz Studijní informační systém KOS na  www.amu.cz