Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MgA. Petra Tejnorová

* 1984        v Táboře                                          

Studium

2009 absolutorium magisterského stupně studia na katedře ALD DAMU obor Režie alternativního a loutkového divadla

v současné době je studentkou doktorského stupně studia na DAMU obor Alternativní a loutková tvorba a její teorie

Profil

Pro svou absolventskou inscenaci si zvolila nejkrvavější Shakespearovu tragédii Titus Andronicus. Ta vzbudila zájem kritiky a ohlasy u diváků. Již během studia se její inscenace představily na festivalech v zahraničí, ale i v Čechách (cena studentské i profesionální poroty na VIII. Mezinárodním festivalu vysokých loutkářských škol Wroclaw 2006, v témže roce i na festivalu ZLOMVAZ Praha, cena v sekci divadla na Mezinárodním festivalu Zdarzenia – Tczew – Europa 2007, cena za režii na festivalu Skupova Plzeň 2008). Zahraniční působení vyvrcholilo vznikem dvou mezinárodních projektů, dvojdílnou divadelní road movie PAMĚŤ KRAJINY – KRAJINA PAMĚTI a inscenací Osobní Anamnéza, která vznikla v rámci projektu Cirkus totality. V roce 2008 byla  Tejnorová nominována na Cenu Alfréda Radoka v kategorii Talent a v roce 2009 získala Cenu Josefa Hlávky.

Zkoumá rozličné možnosti vztahu mezi hercem a divákem, hledá novou roli pro divadlo v současném světě, experimentuje s fyzickým a dokumentárním divadlem, divadelními konvencemi. Vytváří jak vlastní divadelní projekty, tak i pohostinské režie. 

V autorských projektech klade důraz na kolektivní tvorbu, devising methods a procesuálnost – vnímání představení jako jedinečné události. V posledních projektech také vycházela z osobních příběhů, z příběhů lidí z různých kontextů, různých národností, za rozmanitého využití audiovizuálních prostředků a video-dotáček. Pokud Tejnorová pracuje s textem, směřuje k uvolňování struktury dramatického textu, nefabulačním kompozicím jako jsou např. montáže, koláže apod. Zajímají ji také tzv. otevřené texty, texty původem nedramatické. Spolupracovala s Novou scénou Národního divadla, Dejvickým divadlem, HADivadlem, Divadlem Archa, Divadlem Minor,  Alfa, Ponec, Alfred ve dvoře, Roxy/Nod a Disk.  

Umělecká činnost

Mezi její poslední režie patří například:

PŘEŠKRTNUTÝ SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ podle Williama Shakespeara

BITVA JERUZALÉM (středověk on air) - divadelní rozhlasová hra 

JOHN SINCLAIR (UMĚNÍ BRAKU ON AIR) – divadelní rozhlasová hra 

EDGE – mezinárodní inscenace, divadelně – filmová sonda do života tzv. oldagerů, druhý díl divadelního diptychu věnující se otázkám věku

JIŽÁK, MĚSTO SNŮ – první díl zmiňovaného diptychu, divadelně-filmová sonda teenagerů z Jižního Města do jejich současných a budoucích životů

LIFEshow - divadelní reality show na pomezí performance, instalace a divadla

TimINg -  koncert pro 8 tanečníků a orchestr, spolupráce s Orchestrem Berg, Dekka dancers

KNIHA O PLÁNU – walk movie, inspirace čínskou Knihou o válečném umění Mistra Suna

KOLIK VÁŽÍ VAŠE TOUHA – taneční inscenace, spolupráce s VerTeDance, dílo získalo cenu Taneční inscenace roku na festivalu Česká taneční platforma 2012

MY FUNNY GAMES – autorská divadelní variace na témata z  filmu M. Hanekeho Funny Games

IAS ON ME DE A – autorský divadelní projekt, který vycházel z mýtu o Jasonovi a Medee a textů s touto tématikou spojených

MODROVOUS/SUOVORDOM – autorské oživení legendy o muži s modrými vousy

TEĎ 55 31 13 já – hra o světě pubescentů a adolescentů, jeden den v životě dospívajících

Inscenace a autorské projekty Petry Tejnorové se zúčastnily prestižních zahraničních festivalů, kde byly oceňovány jak laickým, tak odborným publikem. (Polsko – Wroclav a Varšava, Slovensko – Bratislava a Žilina, Itálie – Řím, Maďarsko – Budapešť, Švédsko – Stockholm, Portugalsko – Lisabon, Velká Británie – Londýn, USA – New York). Krom režijní a autorské tvorby vytvořila Petra Tejnorová  společně s dramaturgem Matějem Samcem dvě publikace, které vyšly v nakladatelství AMU. Je to sborník KRAJINA PAMĚTI – PAMĚŤ KRAJINY (TVAR VJEMU ZÁVISÍ NA ÚHLU POHLEDU) a publikace IAS ON ME DE A (mýtus, materiál, diskurz, dialog). 

Tejnorová realizovala také několik workshopů v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku: Herec jako site-specific  – pohybová spolupráce s L. Kašiarovou, Osobní anamnéza_lab. – pohybová spolupráce s L. Kašiarovou a J. Viňarským, Osobní anamnéza_lab._dvě – spolupráce s herci inscenace Osobní anamnéza, 2 krát WW – pohybová spolupráce s R. Novákem, Člověk krmený ledem  – pohybová spolupráce s I. Đukic. Svůj specifický přístup k divadlu rozvíjí s tvůrčí skupinou Seržant Tejnorová & the Commando (dříve také Tejnorová & the Company – vice na www.sgt.tejnorova.com).       

Pedagogická činnost                

V současné době vede čtyřletý magisterský program oboru herectví ALD - předměty

  • Herecká tvorba
  • Inscenační tvorba
  • Inscenační praxe

Sylaby, osnovy a literatura těchto předmětů - viz Studijní informační systém KOS na www.amu.cz .