Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MgA. Jiří Havelka Ph.D.

* 1980 v Jihlavě

Vzdělání

Gymnázium Jana Masaryka Jihlava

2003 absolutorium magisterského stupně studia na katedře ALD DAMU obor Režie alternativního a loutkového divadla

2011  absolutorium doktorského stupně studia na DAMU obor Alternativní a loutková tvorba a její teorie

 

Profil

Ve svých autorských hrách zkoumá princip hry, možnosti divadelního časoprostoru, tvorby divadelní iluze a zdůrazňuje jedinečnost divadla jako nástroje přímé komunikace. Hledá novou roli pro divadlo ve věku virtuálních médií a nalézá ji především v síle imaginace, respektive v nárocích na divácké vnitřní napojení a zapojení.

 

Umělecká činnost

Režisér, autor a herec žijící a tvořící převážně v Praze.

V roce 2003 absolvoval DAMU, obor režie alternativního a loutkového divadla v ateliéru Jana Schmida. Není proto divu, že svou divadelní práci od začátku zaměřuje na kolektivní improvizaci jako metodu tvorby originálních autorských inscenací. Jeho hry často leží na pomezí činoherního a alternativního, až pohybového či výtvarného divadla. Z počátku je spojen především s pražským Studiem Ypsilon, kde s generačně spřízněnou částí souboru vytvořit řadu tematicky navazujících autorských inscenací, z nichž největší pozornost vzbudila retro jízda do dětství 1203 aneb není mi smutno (2002), dále originální divadlo o divadle Drama v kostce (2005 - nominace na Cenu divadelních novin) a  časově experimentální Kam vítr tam pláž (2008 - nominace na Cenu Divadelních novin v kategorii Alternativní divadlo), která přenáší windsurfing na jeviště.

Spoluprací s „velkým“ souborem „Ypsilonky“ vznikla např. úspěšná koláž ze života a tvorby Alfreda Jarryho Nadsamec Jarry, 2006.

V rámci doktorandského studia a částečného pracovního úvazku na DAMU vytvořil se studenty jejich absolventská představení, např. jakýsi trenažér reality v inscenaci Člověče, zkus to! (2006 - Cena festivalu Zlomvaz, Cena časopisu Reflex) nebo Velmi společenské tance (2008 - nominace na Cenu divadelních novin v kategorii Alternativní divadlo) a naposledy divadelní dokumentární rekonstrukci činů bratří Mašínů Já, hrdina (2011 - hlasy v anketě DN Inscenace roku).

Permutačním opakováním jedné banální situace vznikla v Dejvickém divadle Černá díra (2007 - 1. – 3. místo v anketě DN Inscenace roku) a v HaDivadle zdivadelněním Einsteinovy teorie relativity Indián v ohrožení, 2008 (hlasy v anketě DN Inscenace roku).

V roce 2008 získal cenu Alfreda Radoka v kategorii Talent roku.

Spolupracoval též s divadlem Na zábradlí, letadlově autorský Ubu se baví (2010), či s Divadlem na Vinohradech - Tylova Fidlovačka (2010.)

Režíroval také několik mezinárodních projektů, např. českoněmecký EXIT 89, 2008 či koncertní show s britskými The Tiger Lilies Zde jsem člověkem! Here I am Human! pro Divadlo Archa nebo několik českokanadských projektů zahrnujících účast indiánských herců.

Výjimečně inscenuje i dramatické texty, převážně původní, současné, např. v Dejvickém divadle text K.F.Tománka převedl do jevištního komiksového westernu Wanted Welzl (2011 - 3 hlasy v anketě Inscenace roku).

Většina inscenací je díky diváckému i kritickému přijetí stále na repertoáru.

Jeho inscenace byly prezentovány na festivalech např. v Polsku, Slovensku, Německu, Finsku, Rakousku či Irsku, při nichž často vede workshopy zaměřené na osvojení elementárních prvků divadelního jazyka.

Je členem jádra skupiny Vosto5, která dlouhodobě vnáší do českého divadla čistou improvizaci, slovní žongláž, perzifláž a mystifikaci, především na česká národní témata, naposledy v akrobaticko-bojově-pohybové inscenaci Pérák. Na jméně nezáleží. Rozhodují činy (2011). Pro dětské publikum vytvořil v roce 2013 ceněnou inscenaci Poslední Trik Georgese Meliése v Divadle DRAK a s domácím souborem Vosto5 pak českoněmeckou sondu Dechovka. Oboje získalo přední příčky v anketě Inscenace roku. Zabývá se též tanečním divadlem, např. site specifik projekt se skupinou Vertedance Naučená bezmocnost a volné pokračování pro divadlo Ponec Korekce (2014). Se svým hereckým ročníkem připravil pro Disk minimalistickou emoční terapii Regulace intimity (2014).

Příležitostně moderuje kulturní pořady v České televizi, objevil se v několika filmech.

Pedagogická činnost

Od roku 2011 je vedoucím katedry alternativního a loutkového divadla DAMU.

V současné době vede čtyřletý magisterský program oboru herectví ALD - předměty

  • Herecká tvorba
  • Inscenační tvorba
  • Inscenační praxe

a několik studentů dvouletého navazujícího magisterského programu režie ALD v českém a anglickém jazyce - předměty

  • Režijní tvorba
  • Inscenační tvorba
  • Inscenační praxe

Připravuje vedení tříletého bakalářského programu režie a dramaturgie ALD.

Sylaby, osnovy a literatura těchto předmětů - viz Studijní informační systém KOS na www.amu.cz .

jiri.havelka@damu.cz