Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Magisterský seminář

hlavní body programu – ZS 2016:

1) Formulovat téma a název diplomové práce,

najít a získat pro ni vedoucího/konzultanta, odevzdat tyto informace na katedře Jitce Nohové. POVINNÉ PRO VŠECHNY (bez ohledu na plánovaný termín státnic!).

Podrobnosti k tomu, co vše obnáší vypracování magisterské práce, respektive odkazy na patřičné výnosy a návody, najdete zde.

2)   Zpracování přiděleného tématu

formou poutavé prezentace o délce cca 5-10 minut (úvodní dvě témata rozložená mezi více autorů) a cca 15-20 minut: prezentace se uskuteční během seminářového bloku, kde svá témata postupně přednesou všichni.

Témata ke zpracování:

1. Antické divadlo

 • Počátky divadla ve starověkém Řecku, vývoj a proměny divadla a jeho inscenační praxe, vztah. náboženství a divadla ve starověkém Řecku, mytologie a bohové – Lukáš Brychta.
 • Vztah náboženství a divadla ve starověkém Římě, vývoj a proměny divadla a jeho inscenační praxe, mytologie a bohové až k nástupu křesťanství – Adam Krátký.
 • Proměny divadelní architektury a scénografie od řeckých počátků až k pozdnímu římskému období – Eva Justichová.
 • Gladiátorské hry a další paradivadelní akce v arénách antického Říma – Marek Brožek.

2. Středověké divadlo

 • Vymezení a charakteristika středověku, stručný přehled situace v Evropě (rozdělení Evropy, formování států) apod.) během středověku – Petr Vítek.
 • Středověké divadlo – vazba na křesťanství a náboženské obřady, žánry náboženské a světské – Lenka Huláková.
 • Středověké divadlo – divadelní prostor a jeho scénografické prvky ve vazbě na produkce v kostelích a na veřejných prostranstvích – Sviatlana Silich.
 • Zrození renesance, změna postavení umělce ve společnosti, Teatro Olimpico a Andrea Palladio – Mikoláš Zika.

3. Struktura divadelních společností éry alžbětinského divadla, významní dramatici a scénografie a architektura divadel -  Mikoláš Zika.

4. Scénografie a architektura barokního divadla, hlavní dramatici barokní éry, příklady dochovaných barokních divadel (např. Český Krumlov) - Marek Brožek.

5. Klasicismus v architektuře a divadle aneb Od Cida k výmarskému klasicismu čili Inspirace antikou – Eva Justichová.

6. Fenomén národních divadel - Lessing a jeho Hamburská dramaturgie, pokus o založení německého národního divadla – dobové souvislosti. Základní rysy a odlišnosti „národních“ divadel v různých evropských zemích: např.  Comédie Francaise (Francie), Burgtheater (Rakousko), Národní divadlo v Praze, Abbey Theatre (Irsko), Slovenské národní divadlo, Teatr Narodowy (Polsko), National Theatre (Anglie)… - Lenka Huláková.

7. Realismus v literatuře, výtvarném umění a divadle - divadelní soubor Meiningenských – Petr Vítek.

8. Fenonémen Stanislavskij a proměny ruského (a evropského divadla) v jeho éře – Sviatlana Silich.

 9. Svět po druhé světové válce - od existencialismu k absurdnímu dramatu - nejvýznamnější osobnosti a díla - Lukáš Brychta.

10. Fenomén Grotowski a Grotowski jako inspirace pro další divadelníky – Adam Krátký

 3) Prostudování zadané divadelní hry

a její reflexe v délce cca 15-20 minut; herci z hlediska jedné (určené) postavy, režiséři, dramaturgové a scénografové z hlediska režijní, dramaturgické a scénografické koncepce atd. Prezentace se uskuteční rovněž během seminářového bloku, kde reflexe her postupně přednesou všichni.

Divadelní hry pro Magisterský seminář:

 1. William Shakespeare: Hamlet – Lukáš Brychta
 2. William Shakespeare: Macbeth – Adam Krátký
 3. William Shakespeare: Král Lear – Marek Brožek
 4. William Shakespeare: Bouře – Eva Justichová
 5. William Shakespeare: Král Lear – Sviatlana Silich
 6. William Shakespeare: Titus Andronicus – Petr Vítek
 7. William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy – Lenka Huláková
 8. William Shakespeare: Richard III. – Mikoláš Zika

4)   Společná návštěva vybraných divadelních představení

a projekce záznamů divadelních představení, včetně následující diskuse – viz harmonogram. Seznam inscenací a navržených termínů může být průběžně aktualizován.

Magisterský seminář, harmonogram – ZS 2016:

 • 2. listopadu 17:00 – KALD, konzultace k diplomovým pracím a programu Magisterského semináře.
 • 8. listopadu 19:00 – Švandovo divadlo: Misantrop.
 • 23. listopadu 19:00 – Divadlo v Dlouhé: Heda Gablerová.
 • 28. listopadu 19:30 - Divadlo DISK: Dobrý člověk ze Sečuanu.
 • 5. prosince 16:30 – 18:30 – KALD, projekce záznamu proslulé divadelní inscenace (program bude upřesněn).
 • 6. prosince 16:30 – 18:30 – KALD, projekce záznamu proslulé divadelní inscenace (program bude upřesněn).
 • 12. prosince 15:30 – 18:30 – KALD, společná prezentace.
 • 13. prosince 15:30 – 18:30 – KALD, společná prezentace.
 • 14. prosince 15:30 – 18:30 – KALD, společná prezentace.