Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1
stripe2stripe3stripe4

Katedra alternativního a loutkového divadla

Studium zde vychází na jedné straně z mnohaleté pedagogické zkušenosti loutkářsky orientované vysoké školy, na straně druhé se opírá o tendence, které mají své kořeny v divadelní avantgardě a v hnutí “otevřeného divadla”.

Programy bakalářského respektive magisterského stupně herectví, režie i dramaturgie předpokládají studium obecných zákonitostí divadelní tvorby s důrazem na specificky interdisciplinární komponenty loutkového a předmětného divadla včetně jejich přesahů a zpětných vazeb na divadelní umění.

Studium scénografie (bakalářské + navazující magisterské) je na této katedře soustředěno na výchovu výtvarníků alternativních forem divadla, s prioritou výtvarné metafory - včetně divadla loutkového.

Vedoucí katedry:

MgA. Jiří Havelka, Ph.D.

 

Zástupce vedoucího:

prof. Karel Makonj

 

Sekretářka katedry:

Jitka Nohová

telefon: 234 244 271
služební mobil: 737 464 971
email: Jitka.NOHOVA@damu.cz